Poslovne tendence, Slovenija, januar 2020

Zaupanje v predelovalnih dejavnostih, storitvah in gradbeništvu višje kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v predelovalnih dejavnostih, storitvah in gradbeništvu v januarju 2020 višja kot v prejšnjem mesecu.

  • 27.1.2020
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih na mesečni ravni višji, na letni ravni nižji

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v predelovalnih dejavnostih v januarju 2020 za 2 odstotni točki višja kot v prejšnjem mesecu, od vrednosti v januarju 2019 pa za 8 odstotnih točk nižja. Za 1 odstotno točko nižja je bila tudi od dolgoletnega povprečja.

Kazalnika skupna naročila in pričakovana proizvodnja sta se glede na december 2019 izboljšala (za 5 oziroma za 1 odstotno točko). Kazalnik zaloge končnih izdelkov pa se je poslabšal (za 2 odstotni točki).

V največ podjetjih omejuje proizvodnjo nezadostno tuje povpraševanje

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v januarju 2020 83-odstotna ali za 0,3 odstotne točke nižja kot v oktobru 2019. Več kot 80-odstotna je bila v 58,9 % podjetij.

Med četrtletnimi kazalniki sta se poslabšali ocena konkurenčnega položaja na trgih zunaj EU (za 3 odstotne točke) ter ocena ustreznosti proizvodnih zmogljivosti (za 2 odstotni točki). Izboljšala sta se kazalnika konkurenčni položaj na domačem trgu in obseg novih naročil (vsak za 1 odstotno točko). Ocena konkurenčnega položaja na trgih držav članic EU se ni spremenila.

V tem četrtletju je bilo nezadostno tuje povpraševanje glavni omejitveni dejavnik proizvodnje za največji delež podjetij (za 33 % podjetij). Sledila sta pomanjkanje usposobljenih delavcev in nezadostno domače povpraševanje (navedlo ju je 31 oz. 29 % podjetij). Odstotek podjetij, ki so poslovala brez omejitev, je bil za 2 odstotni točki nižji kot v prejšnjem četrtletju (23 % podjetij).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila januarja 2020 za 6 odstotnih točk nižja kot decembra 2019 in za 13 odstotnih točk nižja kot januarja 2019 ter enaka dolgoletnemu povprečju. Znižanje vrednosti omenjenega kazalnika so povzročila predvsem pričakovanja glede prodaje.

Poleg kazalnika pričakovana prodaja sta se poslabšala tudi kazalnik pričakovano zaposlovanje in poslovni položaj, medtem ko so se preostali izboljšali.

Največ podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik v svoji dejavnosti navedlo konkurenco v sektorju (58 % podjetij), sledili so visoki stroški dela (te je navedlo 36 % podjetij) in nizko povpraševanje (25 % podjetij). 12 % podjetij v trgovini na drobno se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami. Kazalniki so se v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišali za 1–2 odstotni točki.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu na mesečni ravni višji, na letni ravni nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v januarju 2020 nekoliko višja kot v decembru 2019 (za 1 odstotno točko), glede na januar 2019 pa nižja (za 9 odstotnih točk), še vedno pa višja od dolgoletnega povprečja (za 20 odstotnih točk).

Vrednost tega kazalnika je na mesečni ravni višal kazalnik skupna naročila (bil je za 4 odstotne točke višji), kazalnik pričakovano zaposlovanje pa je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca.

Največ gradbenih podjetij je kot omejitveni dejavnik pri poslovanju navedlo slabe vremenske razmere (35 % podjetij). Sledila sta velika konkurenca v dejavnosti in pomanjkanje usposobljenih delavcev (vsakega je navedlo po 31 % podjetij). Težav (omejitev) pri poslovanju ni imelo 14 % gradbenih podjetij ali za 2 odstotni točki manj kot v prejšnjem četrtletju.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v januarju 2020 za 2 odstotni točki višja kot v decembru 2019, hkrati pa za 5 odstotnih točk nižja kot v januarju 2019. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bila za 8 odstotnih točk višja.

Poslabšala sta se kazalnika zaposlovanje in povpraševanje, medtem ko so se preostali kazalniki izboljšali.

Največ podjetjem v storitvenih dejavnostih je njihovo dejavnost oteževalo nezadostno povpraševanje (ta omejitveni dejavnik je navedlo 33 % podjetij); druga najpogostejša omejitev so bile finančne ovire (17 % podjetij); sledilo je pomanjkanje delovne sile (16 % podjetij) in druge ovire (12 % podjetij). 32 % storitvenih podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami. Kazalniki so se zvišali za 1–2 odstotni točki glede na prejšnje četrtletje, razen kazalnik pomankanje delovne sile in finančne ovire (zmanjšanje za 4 oz. 2 odstotni točki). Kazalnik izkoriščenost zmogljivosti je že pol leta enak (91 %).
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, januar 2020
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, januar 2020
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.