Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, november 2019

Število delovno aktivnih mladih v novembru 2019 za 21 % višje kot pred petimi leti

V novembru 2019 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 901.700 delovno aktivnih oseb. Približno 130.300 delovno aktivnih oseb je bilo mlajših od 30 let. 

  • 16.1.2020
  • |
  • končni podatki
Delovno aktivnih oseb v novembru 2019 nekaj več kot 901.700 

Konec novembra 2019 je bilo v Sloveniji okoli 901.700 delovno aktivnih oseb; od tega je bilo 55,1 % (ali nekaj več kot 496.700) moških in 44,9 % (ali približno 405.000) žensk. Število zaposlenih oseb se je v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišalo za 0,1 % (na približno 808.900), število samozaposlenih oseb pa se skoraj ni spremenilo. Število zaposlenih žensk se je zvišalo za nekaj več kot 500 (na nekaj manj kot 374.300), število zaposlenih moških pa je ostalo skoraj enako (nekaj več kot 434.600).

Z vidika statističnih regij, v katerih imajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih oseb v novembru 2019 zvišalo v sedmih, znižalo pa v petih statističnih regijah. Najbolj se je zvišalo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer za približno 400 ali za 0,1 % (na nekaj več kot 315.100), najizraziteje znižalo pa v obalno-kraški, in sicer za približno 300 ali za 0,6 % (na nekaj manj kot 48.400).

Z vidika dejavnosti, v katerih so imele delovno aktivne osebe zaposlitev, se je število delovno aktivnih oseb v novembru 2019 glede na prejšnji mesec v desetih dejavnostih zvišalo, v desetih pa znižalo. Najbolj se je zvišalo v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za nekaj manj kot 400, na približno 65.500), znižalo pa se je najbolj v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za približno 300, na nekaj več kot 38.100). 
 
Število delovno aktivnih mladih se je v zadnjih petih letih povečalo za 21 % 


Konec novembra 2019 je bilo med delovno aktivnimi osebami približno 130.300 ali 14 % mladih oziroma oseb mlajših od 30 let. 62 % je bilo moških, 38 % pa žensk. 93 % je bilo zaposlenih, 7 % pa samozaposlenih. 

Med delovno aktivnimi mladimi jih je imelo 8 % doseženo največ osnovnošolsko izobrazbo, 65 % srednješolsko izobrazbo in 27 % višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.


Največ delovno aktivnih mladih je konec novembra 2019 delalo v predelovalnih dejavnostih (26 %), trgovini; vzdrževanju in popravilu motornih vozil (14 %), gradbeništvu (9 %) ter v zdravstvu in socialnem varstvu (8 %). 

Število delovno aktivnih mladih se je v novembru 2019 glede na prejšnji mesec zvišalo za 0,2 %, glede na november 2018 pa za nekaj več kot 3.100 ali za 2,4 %. V zadnjih petih letih se je število delovno aktivnih oseb mlajših od 30 let povečalo za nekaj manj kot 22.900 ali za 21,3 %.  

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.