Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Cestni blagovni prevoz, Slovenija, 3. četrtletje 2019

V 3. četrtletju 2019 opravljenih za 9 % več tonskih kilometrov kot v 3. četrtletju 2018

S slovenskimi tovornimi vozili je bilo v 3. četrtletju 2019 prepeljanega v notranjem prevozu za 5 % manj blaga, v mednarodnem prevozu pa za 12 % več blaga kot v istem obdobju prejšnjega leta. Pravne osebe so opravile za 6 % več tonskih kilometrov, fizične za 20 % več.

  • 14.1.2020
  • |
  • končni podatki
V 3. četrtletju 2019 prepeljanega več blaga in opravljenih več tonskih kilometrov kot v 3. četrtletju 2018

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so v 3. četrtletju 2019 prepeljala 23,3 milijonov ton blaga, pri tem pa opravila 5,9 milijarde tonskih kilometrov in naložena prevozila 364,5 milijonov kilometrov. V primerjavi s 3. četrtletjem 2018 je bilo prepeljanega več blaga in pri tem opravljenih za 9 % več tonskih kilometrov ter z naloženimi vozili prevoženih za 4 % več kilometrov. 

V notranjem prevozu prepeljanega manj blaga, v mednarodnem prevozu več blaga kot v istem obdobju prejšnjega leta

V notranjem prevozu so slovenska tovorna vozila prepeljala v opazovanem četrtletju 13,5 milijonov ton blaga in opravila 567,2 milijonov tonskih kilometrov ter naložena prevozila 50,4 milijonov kilometrov. V primerjavi s 3. četrtletjem 2018 je bilo prepeljanega za 5 % manj blaga in pri tem opravljenih za 7 % manj tonskih kilometrov ter z naloženimi vozili prevoženih za 3 % manj kilometrov.

V mednarodnem prevozu so prepeljala 9,8 milijonov ton blaga in opravila 5,4 milijarde tonskih kilometrov ter naložena prevozila 314,1 milijonov kilometrov. V primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta je bilo prepeljanega za 12 % več blaga in opravljenih za 11 % več tonskih kilometrov ter prevoženih z naloženimi vozili za 5 % več kilometrov. 

Vozila pravnih oseb prepeljala manj blaga, vozila fizičnih oseb več blaga kot pred enim letom

Pravne osebe so v 3. četrtletju 2019 prepeljale s svojimi vozili 16,7 milijonov ton blaga ali nekaj več kot dve tretjini vsega prepeljanega blaga in opravile 4,6 milijarde ali 77 % vseh tonskih kilometrov, vozila fizičnih oseb pa so prepeljala 6,5 milijona ton blaga ali 28 % vsega blaga in opravila 1,4 milijarde ali 23 % vseh tonskih kilometrov. V primerjavi s podatki za 3. četrtletje 2018 so pravne osebe prepeljale za 2 % manj blaga in opravile za 6 % več tonskih kilometrov; fizične osebe so prepeljale za 13 % več blaga in pri tem opravile za 20 % manj tonskih kilometrov.

Podrobnejši podatki o cestnem blagovnem prevozu so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prepeljano blago v cestnem prevozu, Slovenija
Prepeljano blago v cestnem prevozu, Slovenija
Vir: SURS
Opravljeni tonski kilometri v cestnem prevozu, Slovenija
Opravljeni tonski kilometri v cestnem prevozu, Slovenija
Vir: SURS
Cestni blagovni prevoz, Slovenija, 3. četrtletje 2019
Prepeljano blago
1.000 t
Opravljeni tonski kilometri
mio.
Prevoženi kilometri
mio.
Skupaj23.2925.993,8364,5
Notranji prevoz13.493567,250,4
Mednarodni prevoz9.7985.426,6314,1
  blago naloženo v Sloveniji2.8341.356,484,7
  blago razloženo v Sloveniji2.4601.136,069,4
  prevoz po tujini in kabotaža4.5042.934,3160,0
M manj natančna ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
Cestni blagovni prevoz glede na vrsto prevoza, Slovenija, 3. četrtletje 2019
Prepeljano blago
1.000 t
Opravljeni tonski kilometri
mio.
Prevoženi kilometri
mio.
Skupaj23.2925.993,8364,5
Javni prevoz16.9055.624,9335,0
  notranji prevoz7.792M382,333,1
  mednarodni prevoz9.1135.242,6301,9
Prevoz za lastne potrebe6.386M368,9M29,6
  notranji prevoz5.701M184,9M17,4
  mednarodni prevoz685M184,0M12,2M
M manj natančna ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
Cestni blagovni prevoz glede na vrsto poslovnega subjekta, Slovenija, 3. četrtletje 2019
Prepeljano blago
1.000 t
Opravljeni tonski kilometri
mio.
Prevoženi kilometri
mio.
Skupaj24.2896.209,9391,1
Pravne osebe17.2314.884,5305,7
  notranji prevoz10.186465,040,2
  mednarodni prevoz7.0454.419,5265,5
Fizične osebe7.058M1.325,585,4
  notranji prevoz4.937M149,6M14,9
  mednarodni prevoz2.1211.175,970,5
M manj natančna ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.