Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, november 2019

V novembru 2019 cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni nižje v povprečju za 0,8 %

Cene inputov v kmetijstvu so bile v novembru 2019 v povprečju za 0,8 % nižje kot v oktobru 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se znižale v povprečju za 1,2 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,2 %.

  • 14.1.2020
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu na mesečni ravni nižje, na letni ravni pa višje
Cene inputov v kmetijstvu so bile v novembru 2019 v povprečju za 0,8 % nižje kot v oktobru 2019 in za 0,4 % višje kot v novembru 2018.

Nižje cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v novembru 2019 glede na oktober 2019 znižale v povprečju za 1,2 %, glede na november 2018 pa so bile nižje za 0,6 %.

V novembru 2019 so se na mesečni ravni znižale cene v skupinah krmila, gnojila ter energija in maziva, zvišale pa v skupinah proizvodi in storitve za vzdrževanje opreme in zgradb ter drugi proizvodi in storitve.

Cene krmil nižje v povprečju za 3,0 %
V novembru 2019 so se cene krmil na mesečni ravni znižale v povprečju za 3,0 %. Cene žit in drugih proizvodov so bile nižje v povprečju za 2,0 %, cene močnih krmil pa za 3,1 %. Med močnimi krmili so se najbolj znižale cene krmil za govedo, brez telet (v povprečju za 4,7 %), najmanj pa cene krmil za ostalo živino (drobnico), in sicer v povprečju za 1,3 %.

Cene gnojil nižje v povprečju za 2,0 %
Cene gnojil so bile v novembru 2019 v povprečju za 2,0 % nižje kot v oktobru 2019. V novembru 2019 so se znižale le cene dušikovih in NPK-gnojil (cene dušikovih gnojil za 0,5 % in cene NPK-gnojil za 3,3 %).

Malenkostno nižje cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v novembru 2019 v povprečju za 0,2 % nižje kot v oktobru 2019 in za 2,6 % višje kot v novembru 2018.

Nespremenjene cene opreme ter nižje cene zgradb
V novembru 2019 so cene opreme ostale na ravni prejšnjega meseca, medtem ko so se cene zgradb znižale v povprečju za 0,8 %.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
XI 2019
Ø 2015 
XI 2019
X 2019
XI 2019
XI 2018 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)102,6898,899,4
Semena in sadike101,77100,0109,1
Energija; maziva107,0698,893,4
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal86,2298,099,5
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,0106,2
Veterinarske storitve110,71100,0103,4
Krmila101,1497,097,6
Vzdrževanje opreme101,76100,198,5
Vzdrževanje zgradb106,47102,1103,1
Drugi proizvodi in storitve111,45100,8106,0
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)110,8499,8102,6
Oprema111,20100,0103,3
Zgradbe109,8299,2100,9
Skupaj (input 1 + input 2)105,2099,2100,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2019 najkasneje 28. februarja 2020).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.