Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, november 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v novembru 2019 povprečno za 7,7 % višje kot v novembru 2018

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v novembru 2019 povprečno za 7,7 % višje kot v novembru 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje povprečno za 12,0 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 4,6 %.

  • 14.1.2020
  • |
  • začasni podatki

Cene sadja v povprečju precej višje kot v novembru 2018
 
Cene rastlinskih pridelkov so bile v novembru 2019 v povprečju za 12,0 % višje kot v novembru 2018. Višje so bile zlasti cene sadja, precej višje so bile tudi cene krompirja. Cene zelenjadnic so bile višje povprečno za 3,5 %. Nižje kot pred enim letom so bile cene žit (v povprečju kar za 18,8 %; najbolj se je znižala povprečna cena koruze v zrnju), cene sadik in cvetja (za 8,6 %) in cene vina (za 7,7 %). 

Cene prašičev za zakol precej višje kot v novembru 2018
 
Cene živali in živalskih proizvodov so bile v novembru 2019 v povprečju za 4,6 % višje kot v novembru 2018. Cene živali za zakol so bile v povprečju višje za 4,2 %. Najbolj so se zvišale cene prašičev (za 32,6 %) in te so tudi najbolj vplivale na skupen dvig cen. Višje so bile tudi cene perutnine (v povprečju za 2,1 %), medtem ko so bile cene goved v povprečju za 1,5 % nižje. Povprečna cena mleka je bila v novembru 2019 višja za 4,0 %, povprečna cena jajc pa za 4,2 %.

Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
XI 2019
Ø 2015
XI 2019
XI 2018
KMETIJSTVO SKUPAJ113,21107,7
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic112,36102,7
RASTLINSKI PRIDELKI119,13112,0
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic124,5397,0
Žita 91,9281,2
Industrijske rastline117,12100,9
Zelenjadnice, sadike in cvetje106,9698,4
  zelenjadnice108,06103,5
  sadike in cvetje105,3091,4
Krompir (vključno seme)221,36129,8
Sadjarstvo122,28152,9
Vino121,4892,3
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI108,96104,6
Živali za zakol102,64104,2
Živalski proizvodi115,12105,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2019 najkasneje 28. februarja 2020).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.