Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, november 2019

Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2019 za 1,1 % nižja kot v oktobru

Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje sta bila v novembru 2019 na mesečni ravni nižja, vrednost zalog pa je bila višja.

  • 10.1.2020
  • |
  • začasni podatki
Industrijska proizvodnja na mesečni ravni nižja

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v novembru 2019 za 1,1 % nižja kot v oktobru 2019 in za 1,2 % višja kot v novembru 2018.

Nekoliko višja kot v prejšnjem mesecu je bila samo vrednost industrijske proizvodnje v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 0,1 %). V predelovalnih dejavnostih je bila nižja za 1,2 %, v rudarstvu pa za 5,6 %.

Z vidika namenskih skupin proizvodov je bila višja kot v prejšnjem mesecu le vrednost proizvodnje izdelkov za investicije (za 1,7 %); vrednosti proizvodnje izdelkov za vmesno porabo ter za široko porabo pa sta bili nižji (za 1,4 % oz. za 3,6 %).

Prihodek od prodaje na mesečni ravni nižji, vrednost zalog v industriji pa nekoliko višja

Prihodek od prodaje v industriji je bil v novembru 2019 na mesečni ravni za 0,7 % nižji, na letni ravni pa za 2,3 % višji.

Upad prihodka od prodaje na mesečni ravni je bil posledica upada prihodka od prodaje na tujem trgu. Prihodek od prodaje na tujem trgu je bil namreč za 2,8 % nižji kot v prejšnjem mesecu, medtem ko je bil na domačem trgu za 1,1 % višji.

Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v novembru 2019 višja tako na mesečni kot na letni ravni (za 0,2 % oz. za 3,5 %). V predelovalnih dejavnostih je bila za 0,2 % višja kot v prejšnjem mesecu, v rudarstvu pa za 12,1 % nižja.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
XI 19
X 19 
XI 19
XI 18
I-XI 19
I-XI 18
XI 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)98,9101,2103,0125,0
B Rudarstvo94,4108,397,493,5
C Predelovalne dejavnosti98,8101,9103,4128,6
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro100,192,298,994,9
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,697,8100,4113,3
  AE Energenti99,493,799,093,8
  AI Surovine98,799,0100,7118,3
B Proizvodi za investicije101,7106,3106,0156,8
C Proizvodi za široko porabo96,4102,3105,2119,9
  CD Trajni proizvodi za široko porabo98,9102,9100,2135,2
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo97,5103,3106,1117,1
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi91,2101,0109,6139,6
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi101,0104,3101,5130,2
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi98,499,2103,1130,8
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,8104,3102,5116,4
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
XI 19
X 19 
XI 19
XI 18
I-XI 19
I-XI 18
XI 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,3102,3102,3125,2
B Rudarstvo91,185,194,296,9
C Predelovalne dejavnosti97,8101,6102,7123,8
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,999,7100,9117,9
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,1100,0101,0118,6
B Proizvodi za investicije98,5103,1102,3145,8
C Proizvodi za široko porabo98,4104,1104,7118,1
  CD Trajni proizvodi za široko porabo98,3101,8101,2117,7
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo98,7105,0105,7117,4
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
XI 19
X 19 
XI 19
XI 18
I-XI 19
I-XI 18
XI 19
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,2103,5104,2130,7
B Rudarstvo87,9143,8122,1148,8
C Predelovalne dejavnosti100,2103,2104,1130,5
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,6102,3102,6121,8
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,1102,1102,6121,7
B Proizvodi za investicije102,6107,0108,0147,7
C Proizvodi za široko porabo99,6101,8103,7130,5
  CD Trajni proizvodi za široko porabo102,0107,497,8117,3
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,6101,8104,5133,4
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2019 so začasni. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.