Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Odkup lesa, Slovenija, november 2019

Vrednost odkupa okroglega lesa v novembru 2019 za približno 33 % nižja kot v novembru 2018

V novembru 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 3,3 milijona EUR, kar je za okoli 37 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 33 % manj od vrednosti odkupa v novembru 2018.

  • 14.1.2020
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v novembru 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov nižja od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu
 
V novembru 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 3,3 milijona EUR, to je za približno 37 % manj, kot je bil vreden les, odkupljen v predhodnem mesecu. Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila nižja za okoli 40 %, vrednost odkupa lesa za celulozo za skoraj 34 %, vrednost odkupa drugega industrijskega lesa za okoli 36 % in vrednost odkupa lesa za kurjavo za približno 7 %.

Vrednost v novembru 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov nižja kot pred enim letom
  

Vrednost v novembru 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za približno 33 % nižja od vrednosti odkupa lesa v novembru 2018. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila nižja za skoraj 33 %, vrednost odkupa lesa za celulozo za okoli 36 %, vrednost odkupa lesa za kurjavo za približno 27 % in vrednost odkupa drugega industrijskega lesa za skoraj 22 %.  
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
XI 2019XI 2019
X 2019
XI 2019
XI 2018
EURindeks
Skupaj3.312.51262,667,5
  hlodi za žago in furnir2.407.38659,767,4
  les za celulozo in plošče546.80666,263,9
  drug okrogel industrijski les79.33563,778,1
  les za kurjavo278.98592,673,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki  za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2019 najkasneje 20. februarja 2020).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.