Mnenje potrošnikov, Slovenija, januar 2020

Razpoloženje potrošnikov v januarju 2020 nekoliko boljše

Razpoloženje potrošnikov se je v januarju 2020 na mesečni ravni nekoliko izboljšalo, glede na lanski januar pa se je precej poslabšalo.

  • 23.1.2020
  • |
  • končni podatki
Zaupanje potrošnikov na mesečni ravni nekoliko boljše  

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v januarju 2020 glede na december 2019 izboljšal za 2 odstotni točki, od dolgoletnega povprečja pa je bil višji za 6 odstotnih točk.

Izmed kazalnikov, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov, so se trije izboljšali: pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 2 odstotni točki), pričakovanje o gospodarskih razmerah v državi (za 5 odstotnih točk) in pričakovanje glede števila brezposelnih (za 2 odstotni točki). Pričakovanje potrošnikov glede varčevanja se je poslabšalo (za 2 odstotni točki).

Zaupanje potrošnikov na letni ravni slabše

Glede na januar 2019 je bil kazalnik zaupanja potrošnikov v januarju 2020 nižji za 10 odstotnih točk, od povprečja preteklega leta pa za 4 odstotne točke.

Znižanje kazalnika zaupanja na letni ravni sta povzročila v največji meri kazalnika pričakovanj glede števila brezposelnih in glede gospodarskega stanja v državi, ki sta se poslabšala za 20 oz. 14 odstotnih točk. Pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu je bilo na letni ravni nižje za 4 odstotne točke, pričakovanje glede varčevanja pa za 1 odstotno točko.

Namere potrošnikov o večjih naložbah

Pričakovanja potrošnikov glede nakupa ali gradnje stanovanja so se glede na prejšnje četrtletje izboljšala za 4 odstotne točke. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem so se izboljšala tudi pričakovanja glede nakupa avtomobila (za 2 odstotni točki). Slednja so bila od vrednosti na začetku leta 2019, ko so bila najvišja v zadnjih 15 letih, nižja za 3 odstotne točke.


Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–januar 2020
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–januar 2020
Vir: SURS

Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, januar 2020
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, januar 2020
Vir: SURSMETODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Metodološke spremembe v letu 2016
Do konca leta 2015 so se podatki za to raziskovanje zbirali samo s telefonskim anketiranjem. Od januarja 2016 kombiniramo anketiranje po telefonu s spletnim vprašalnikom. Način zbiranja podatkov vpliva na izražena mnenja, kar kažejo tudi izsledki drugih raziskovanj.


Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.