Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, november 2019

Izvoz in uvoz v novembru 2019 višja kot v novembru 2018

Izvoz in uvoz Slovenije sta bila v novembru 2019 višja kot v novembru 2018 (predvsem zaradi povečanja vrednosti trgovanja z državami nečlanicami EU). Tako izvoz kot uvoz sta od začetka leta do konca novembra 2019 že presegla vrednost 30 milijard evrov.

  • 9.1.2020
  • |
  • začasni podatki
Vrednost blagovne menjave s tujino v novembru 2019 višja kot v novembru 2018

Izvoz je bil v novembru 2019 za 4,0 % višji kot v novembru 2018 (znašal je 2.936,3 milijona EUR), uvoz pa za 0,4 % (znašal je 2.848,2 milijona EUR). Vrednosti obeh, tako izvoza kot uvoza, sta bili v novembru 2019 višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in mesečnega uvoza v letu 2018 (vrednost izvoza za 14,2 %, vrednost uvoza pa za 11,3 %).

Slovenija je v novembru pri blagovni menjavi s tujino ustvarila šesti mesečni presežek v letu 2019, tokrat v vrednosti 88,1 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila v novembru 2019 103,1-odstotna.

Vrednost trgovanja z državami članicami EU v novembru 2019 nižja, z državami nečlanicami pa višja kot v novembru 2018

Izvoz v države članice EU je v novembru 2019 znašal 2.079,6 milijona EUR, kar je za 3,6 % manj kot v novembru 2018. Uvoz iz teh držav pa je znašal 2.054,5 milijona EUR, kar je za 6,6 % manj kot v novembru 2018. V prvih enajstih mesecih leta 2019 skupaj pa je bila vrednost trgovanja s temi državami višja kot v istem obdobju leta 2018; izvoz je bil višji za 3,8 %, uvoz za 3,2 %.

Blagovna menjava z državami nečlanicami EU je v novembru 2019 še naprej naraščala. Izvoz v te države je v novembru 2019 dosegel vrednost 856,7 milijona EUR ali 28,7 % več kot v novembru 2018. Uvoz iz teh držav pa je znašal 793,7 milijona EUR ali 24,5 % več kot v novembru 2018. V mesecih od januarja do konca novembra 2019 skupaj je bila stopnja rasti glede na isto obdobje leta 2018 pri izvozu 26,1-odstotna, pri uvozu pa 37,7-odstotna.  

Izvoz in uvoz blaga sta od začetka leta do konca novembra 2019 že presegla vrednost 30 milijard evrov 

Izvoz Slovenije v prvih enajstih mesecih leta 2019 skupaj je znašal 31.124,3 milijona EUR, uvoz pa 31.276,5 milijona EUR. Vrednosti obeh sta bili višji kot v istem obdobju predhodnega leta, izvoz za 8,8 %, uvoz pa za 10,6 %. 

V obdobju od januarja do novembra 2019 skupaj je bil pri trgovanju s tujino ustvarjen primanjkljaj v vrednosti 152,2 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 99,5-odstotna.

Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
XI 2019I–XI 2019XI 2019
XI 2018
I–XI 2019
I–XI 2018
1.000 EURindeks
Izvoz2.936.26531.124.264104,0108,8
EU-282.079.55922.998.27196,4103,8
države nečlanice EU856.7068.125.993128,7126,1
Uvoz2.848.20931.276.495100,4110,6
EU-282.054.50422.935.80493,4103,2
države nečlanice EU793.7058.340.691124,5137,7
Trgovinska bilanca88.056-152.232-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %103,199,5-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2019 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni junija 2020.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.