Popravek – Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2019

Popravek – podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za december 2019 ponovno objavljamo

Zaradi odkritja napak v statističnih podatkih o indeksu cen življenjskih potrebščin (ICŽP), Slovenija, december 2019, objavljenih v Prvi objavi dne 30.12.2019, omenjene podatke ponovno objavljamo. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

  • 9. 1. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V letošnjem letu 1,8-odstotna inflacija

Letna rast cen v letu 2019 je bila 1,8-odstotna (v letu 2018 1,4-odstotna). Povprečna letna inflacija je bila 1,6-odstotna (v letu 2018 1,7-odstotna).

Cene storitev in blaga so se v enem letu v povprečju zvišale, in sicer za 2,9 % oz. 1,3 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 2,2 % oz. 0,4 %, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 1,8 %.

K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale višje cene hrane (za 3,5 %). 0,4 odstotne točke so k letni inflaciji prispevale še višje cene raznovrstnega blaga in storitev (za 4,4 %). Po 0,2 odstotne točke pa so k letni inflaciji prispevale tudi višje cene oskrbe z vodo in raznih storitev v zvezi s stanovanjem (za 6,7 %) ter višje cene gostinskih storitev (za 3,8 %).

V letu 2019 ni bilo večjih pocenitev, ki bi izraziteje vplivale na letno inflacijo; za 0,1 odstotne točke so letno inflacijo blažile le nižje cene avtomobilov (za 2,3 %).

Cene v decembru 2019 na mesečni ravni nižje za 0,2 %

K mesečni deflaciji so po 0,1 odstotne točke prispevale nižje cene počitniških paketov v tujini (za 4,1 %), nižje cene oblačil in obutve (za 1,3 % oz. 2,9 %) ter cenejši nakup prevoznih sredstev (za 1,0 %).

Mesečno inflacijo so na drugi strani za 0,1 odstotne točke višali dražji počitniški paketi doma (za 3,6 %) in višje cene storitev iz skupine električna energija, plin in druga goriva (za 0,6 %).

Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za december 2019 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v decembru 2019 2,0-odstotna (v decembru 2018 je bila 1,4-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,7-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,9-odstotna). Mesečna rast cen je bila –0,1-odstotna.  

Storitve so se v letu dni podražile za 3,1 %, blago pa za 1,3 %. Cene blaga dnevne porabe in cene poltrajnega blaga so se zvišale za 2,2 % oz. 0,2 %, cene trajnega blaga pa znižale za 1,7 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v novembru 2019 1,0-odstotna (v oktobru 2019 je bila 0,7-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,3-odstotna (v oktobru 2019 1,1-odstotna). Najnižja je bila v Italiji in na Portugalskem (0,2-odstotna), najvišja, 3,8-odstotna, pa v Romuniji; v Sloveniji je bila 1,4-odstotna.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
XII 19
XII 18
XII 19
XI 19 
I–XII 19
I–XII 18
XII 19
Ø 15 
Skupaj101,899,8101,6105,35
01 Hrana in brezalkoholne pijače103,3100,0101,6108,06
02 Alkoholne pijače in tobak101,999,7101,0105,73
03 Oblačila in obutev100,598,3101,3104,52
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo102,7100,3104,1111,03
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,499,6101,1102,28
06 Zdravstvo101,4100,0101,6104,16
07 Prevoz100,1100,299,298,15
08 Komunikacije99,6100,2100,8105,11
09 Rekreacija in kultura100,699,4101,6101,23
10 Izobraževanje105,6100,0103,9111,83
11 Restavracije in hoteli103,2100,2103,0109,10
12 Raznovrstno blago in storitve104,499,8102,5109,57
  Blago101,399,7100,9103,70
  Storitve102,9100,1103,1108,92
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
XII 19
XII 18
XII 19
XI 19 
I–XII 19
I–XII 18
XII 191)
Ø 15 
Skupaj2,0-0,11,7105,71
01 Hrana in brezalkoholne pijače3,20,11,8107,78
02 Alkoholne pijače in tobak1,9-0,21,0105,77
03 Oblačila in obutev0,4-1,50,9103,65
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo2,50,24,3111,86
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,4-0,31,1100,78
06 Zdravstvo2,40,02,4105,95
07 Prevoz0,30,3-0,899,63
08 Komunikacije-1,30,20,1104,75
09 Rekreacija in kultura1,0-0,51,7102,71
10 Izobraževanje4,80,03,4110,64
11 Restavracije in hoteli3,70,23,4110,23
12 Raznovrstno blago in storitve3,5-0,12,1108,20
  Blago1,3-0,20,8103,42
  Storitve3,10,13,1109,73
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.