Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Popravek – Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami, Slovenija, december 2019

Popravek – podatke o HICŽP-CT, december 2019, ponovno objavljamo

Zaradi odkritja napak v statističnih podatkih o harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami, Slovenija, december 2019, objavljenih v Prvi objavi dne 30.12.2019, omenjene podatke ponovno objavljamo. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

  • 9.1.2020
  • |
  • končni podatki

Primerjava podatkov o HICŽP in HICŽP-CT za leto 2019


Spremembo trošarin smo v letu 2019 zaznali le v juniju, ko se je zvišala trošarina za cigarete in tobak. Razlika med harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami (HICŽP-CT) in harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICŽP) je bila na letni ravni vidna v skupini alkoholne pijače in tobak (za 1,0 odstotne točke). Zaradi višjih trošarin za cigarete in tobak so bile cene v tej skupini ob koncu leta 2019 višje za 1,9 odstotne točke, ob nespremenjenih trošarinah pa bi bile višje za 0,9 odstotne točke.

Skupni letni HICŽP-CT je bil 101,9, HICŽP pa 102,0, kar pomeni, da so višje trošarine v letu 2019 zvišale inflacijo za 0,1 odstotne točke. Letne stopnje rasti HICŽP in HICŽP-CT, Slovenija
Letne stopnje rasti HICŽP in HICŽP-CT, Slovenija
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami v mesečnih stopnjah rasti, Slovenija
VII 19
VI 19 
VIII 19
VII 19 
 IX 19 
VIII 19
X 19 
IX 19
XI 19
X 19 
XII 19
XI 19 
Skupaj-0,70,4-0,10,10,0-0,1
1 Hrana in brezalkoholne pijače-0,1-0,2-0,8-0,20,30,1
2 Alkoholne pijače in tobak0,50,00,1-0,20,0-0,2
3 Obleka in obutev-12,62,98,04,00,7-1,5
4 Stanovanje-0,40,30,50,2-0,40,2
5 Stanovanjska oprema-0,40,2-0,50,40,3-0,3
6 Zdravje-0,70,10,10,30,40,0
7 Prevoz-0,50,4-1,30,6-0,40,3
8 Komunikacije-0,5-0,11,2-0,50,40,2
9 Rekreacija in kultura2,80,7-3,8-2,2-0,2-0,5
10 Izobraževanje0,00,01,90,70,00,0
11 Gostinske in nastanitvene storitve0,20,6-0,7-0,4-0,50,2
12 Raznovrstno blago in storitve0,20,11,0-0,10,8-0,1
Blago-1,70,40,30,70,1-0,2
Storitve0,90,3-0,9-0,8-0,10,1
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.