Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, november 2019

Povprečna bruto plača za november 2019 za 9,0 % višja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za november 2019 je znašala 1.897,90 EUR in je bila nominalno za 9,0 %, realno pa za 8,9 % višja od plače za oktober 2019. Tolikšna razlika v višini povprečne plače glede na prejšnji mesec je bila predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2019.

  • 15. 1. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za november 2019 višja od plače za oktober 2019 predvsem zaradi višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2019
Povprečna bruto plača za november 2019 je znašala 1.897,90 EUR; od bruto plače za oktober 2019 je bila višja, in sicer nominalno za 9,0 %, realno pa za 8,9 %. Povprečna neto plača za november 2019 je znašala 1.234,75 EUR in je bila od neto plače za oktober 2019 nominalno višja za 10,0 %, realno pa za 9,9 %.

Tolikšna razlika med povprečno plačo za oktober in povprečno plačo za november je bila tudi v letu 2019 – kot v prejšnjih letih – predvsem posledica višjih izrednih izplačil (13. plač in božičnic), izplačanih s plačo za november.

Izredno izplačilo je s plačo za november 2019 prejelo 23,3 % od vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo (ali za 0,1 odstotne točke več, kot jih je tako izplačilo prejelo s plačo za november 2018). Izredno izplačilo, izplačano s plačo za november 2019, je v bruto znesku znašalo povprečno 723,92 EUR.

Zvišanje povprečne plače za november 2019 (glede na plačo za oktober 2019) opaznejše v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za november 2019 je bila glede na plačo za oktober 2019 višja v obeh sektorjih: v zasebnem sektorju za 12,9 %, v javnem sektorju pa za 5,0 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 2,2 %).

Povprečna plača za november 2019 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za november 2019 se je v primerjavi s plačo za oktober 2019 najbolj zvišala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 24,2 %). Za več kot 15,0 % se je zvišala še v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 24,0 %) ter v predelovalnih dejavnostih (za 16,5 %).

Povprečna neto plača za november 2019 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.974,56 EUR).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, november 2019
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, november 2019
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
XI 2019Ø I-XI 2019Ø IX-XI 2019XI 2019
X 2019
XI 2019
XI 2018
Ø I-XI 2019
Ø I-XI 2018
EURindeks
Bruto1.897,901.744,541.784,16109,0104,7104,3
Javni sektor2.135,612.039,482.062,90105,1107,3105,4
  od tega sektor država2.095,182.042,132.061,54102,6108,5106,4
Zasebni sektor1.790,521.609,521.657,40111,2103,4103,9
Neto1.234,751.126,021.154,32110,0104,1103,7
Javni sektor1.361,461.303,291.316,97105,0106,1104,6
  od tega sektor država1.334,491.306,431.316,54102,2107,3105,5
Zasebni sektor1.177,511.044,871.080,35112,9103,2103,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za november 2019 bodo objavljeni 27. januarja 2020 v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.