Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, november 2019

Povprečna bruto plača za november 2019 za 9,0 % višja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za november 2019 je znašala 1.897,90 EUR in je bila nominalno za 9,0 %, realno pa za 8,9 % višja od plače za oktober 2019. Tolikšna razlika v višini povprečne plače glede na prejšnji mesec je bila predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2019.

  • 15.1.2020
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za november 2019 višja od plače za oktober 2019 predvsem zaradi višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2019
Povprečna bruto plača za november 2019 je znašala 1.897,90 EUR; od bruto plače za oktober 2019 je bila višja, in sicer nominalno za 9,0 %, realno pa za 8,9 %. Povprečna neto plača za november 2019 je znašala 1.234,75 EUR in je bila od neto plače za oktober 2019 nominalno višja za 10,0 %, realno pa za 9,9 %.

Tolikšna razlika med povprečno plačo za oktober in povprečno plačo za november je bila tudi v letu 2019 – kot v prejšnjih letih – predvsem posledica višjih izrednih izplačil (13. plač in božičnic), izplačanih s plačo za november.

Izredno izplačilo je s plačo za november 2019 prejelo 23,3 % od vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo (ali za 0,1 odstotne točke več, kot jih je tako izplačilo prejelo s plačo za november 2018). Izredno izplačilo, izplačano s plačo za november 2019, je v bruto znesku znašalo povprečno 723,92 EUR.

Zvišanje povprečne plače za november 2019 (glede na plačo za oktober 2019) opaznejše v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za november 2019 je bila glede na plačo za oktober 2019 višja v obeh sektorjih: v zasebnem sektorju za 12,9 %, v javnem sektorju pa za 5,0 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 2,2 %).

Povprečna plača za november 2019 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za november 2019 se je v primerjavi s plačo za oktober 2019 najbolj zvišala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 24,2 %). Za več kot 15,0 % se je zvišala še v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 24,0 %) ter v predelovalnih dejavnostih (za 16,5 %).

Povprečna neto plača za november 2019 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.974,56 EUR).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, november 2019
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, november 2019
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
XI 2019Ø I-XI 2019Ø IX-XI 2019XI 2019
X 2019
XI 2019
XI 2018
Ø I-XI 2019
Ø I-XI 2018
EURindeks
Bruto1.897,901.744,541.784,16109,0104,7104,3
Javni sektor2.135,612.039,482.062,90105,1107,3105,4
  od tega sektor država2.095,182.042,132.061,54102,6108,5106,4
Zasebni sektor1.790,521.609,521.657,40111,2103,4103,9
Neto1.234,751.126,021.154,32110,0104,1103,7
Javni sektor1.361,461.303,291.316,97105,0106,1104,6
  od tega sektor država1.334,491.306,431.316,54102,2107,3105,5
Zasebni sektor1.177,511.044,871.080,35112,9103,2103,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za november 2019 bodo objavljeni 27. januarja 2020 v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.