Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2019

Novembra skoraj dve tretjini turističnih prenočitev v hotelih

Zaposleni v turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji so v novembru 2019 našteli več kot 290.000 prihodov turistov (1 % manj kot v novembru 2018) in več kot 700.000 njihovih prenočitev (6 % manj kot v novembru 2018). 63 % turističnih prenočitev v tem mesecu so ustvarili tuji turisti. 

  • 30.12.2019
  • |
  • začasni podatki

Tuji turisti ustvarili skoraj 450.000 prenočitev

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v novembru 2019 zabeleženih 99.000 prihodov domačih turistov (3 % manj kot v novembru 2018) in skoraj 193.000 prihodov tujih turistov (1 % več kot v novembru 2018). Domači turisti so v tem mesecu ustvarili skoraj 269.000 prenočitev (5 % manj kot v lanskem novembru), tuji pa skoraj 450.000 prenočitev (6 % manj kot v lanskem novembru).

V novembru prenočili pri nas največkrat italijanski turisti

Od tujih turistov so v novembru 2019 ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Italije (19 % ali skoraj 84.000 prenočitev); sledili so turisti iz Avstrije (17 %), Hrvaške (8 %), Srbije (7 %) in Nemčije (6 %).  

Tretjina vseh turističnih prenočitev v zdraviliških občinah

Največ turističnih prenočitev v novembru 2019 je bilo zabeleženih v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah (več kot 250.000 ali 35 % vseh turističnih prenočitev), sledila je občina Ljubljana (18 %), nato pa obmorske občine (14 %) in gorske občine (13 %).

Več kot 60 % vseh prenočitev v hotelih

Tudi v novembru 2019 so turisti ustvarili največ prenočitev v hotelih (več kot 450.000, vendar za 3 % manj kot v novembru 2018). Hotelom so po številu prenočitev spet sledili zasebne sobe, apartmaji in hiše (12 % vseh prenočitev ali 17 % manj prenočitev kot v novembru 2018) ter kampi (4 % vseh prenočitev ali 14 % manj prenočitev kot v novembru 2018). 

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši začasni mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat. 

Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, november 2019 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XI 2019I–XI 2019XI 2019
XI 2018
I–XI 2019
I–XI 2018
XI 2019I–XI 2019XI 2019
XI 2018
I–XI 2019
I–XI 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj291.9875.904.37399,4105,3718.44915.005.78394,2101,3
Domači99.0871.418.15296,7101,4268.7614.129.68295,398,0
Tuji192.9004.486.221100,8106,6449.68810.876.10193,6102,5
  od tega
iz Italije43.556532.789102,0101,083.8081.146.62391,797,2
iz Avstrije28.318371.933110,3103,575.126957.820105,9100,2
iz Hrvaške18.077210.533112,9107,435.599486.240101,7103,1
iz Srbije 11.524134.978101,1105,730.220356.097103,9102,1
iz Nemčije9.305574.86895,5115,926.4931.492.50486,6112,5
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, november 2019 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XI 2019I–XI 2019XI 2019
XI 2018
I–XI 2019
I–XI 2018
XI 2019I–XI 2019XI 2019
XI 2018
I–XI 2019
I–XI 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj291.9875.904.37399,4105,3718.44915.005.78394,2101,3
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine77.736930.60399,8100,0251.4743.205.058101,598,9
  Gorske občine45.4071.806.48190,9106,492.1654.460.19881,9104,0
  Obmorske občine37.091918.59395,7103,1104.0112.920.98791,5100,6
  Ljubljana65.8921.052.091105,4110,6127.8322.086.52295,6103,8
  Mestne občine32.292489.28498,9102,975.563982.59191,096,1
  Druge občine33.569707.321104,6107,367.4041.350.42794,099,7
Nastanitveni obrati
  Hoteli196.2792.855.582100,5103,6451.2896.856.34597,099,0
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše35.1781.117.15496,0114,589.1783.132.29183,4110,5
  Kampi  9.415702.89685,3110,630.4632.008.79886,5105,8
  Počitniški domovi8.954116.328106,094,526.538395.85398,793,1
  Začasne nastanitvene zmogljivosti in marine2.90986.96280,595,626.463348.26986,5103,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki iz nastanitvene statistike za november 2019 bodo v podatkovni bazi SiStat in na spletnih straneh Statističnega urada RS objavljeni 24. januarja 2020.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.