Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, 3. četrtletje 2019

Država v tretjem četrtletju 2019 ponovno s presežkom

Država je v tretjem četrtletju 2019 ustvarila presežek, znašal je 193 milijonov EUR ali 1,6 % BDP, konsolidirani bruto dolg države pa je ob koncu tretjega četrtletja 2019 znašal 32.390 milijonov EUR ali 68,1 % BDP.

  • 30.12.2019
  • |
  • brez statusa

Presežek države višji za 134 milijonov EUR

Država je v tretjem četrtletju 2019 ustvarila nadpovprečen presežek v vrednosti 193 milijonov EUR. V primerjavi s tretjim četrtletjem 2018 je bil presežek države za 134 milijonov EUR višji. Rast skupnih prihodkov je bila prvič po četrtem četrtletju 2018 višja od rasti skupnih izdatkov in sicer za 2,6 odstotne točke.


Rast skupnih prihodkov visoka, 7,4-odstotna

Skupni prihodki države so v tretjem četrtletju 2019 znašali 5.430 milijonov EUR. Od skupnih prihodkov v tretjem četrtletju 2018 so bili višji za 7,4 %, ponovno so največji delež k rasti prispevali prihodki od socialnih prispevkov.

Trend visokih prihodkov iz naslova socialnih prispevkov se je nadaljeval, saj so prihodki od socialnih prispevkov bili v primerjavi s tretjim četrtletjem 2018 višji za 7,2 % (128 milijonov EUR). Rast davčnih prihodkov je bila 5,8 % (148 milijonov EUR), od tega so na rast skupnih prihodkov države pomembno vplivali tekoči davki na dohodke in premoženje, ki so bili višji za 9,7 % (85 milijonov EUR). Davki na proizvodnjo in uvoz so bili višji za 3,5 % (59 milijonov EUR).


Rast skupnih izdatkov 4,8-odstotna

Skupni izdatki države so v tretjem četrtletju 2019 znašali 5.237 milijonov EUR. V  tretjem četrtletju 2019 je bila njihova rast v primerjavi s tretjim četrtletjem 2018 4,8-odstotna in prvič po dveh četrtletjih tudi nižja od rasti prihodkov.

V primerjavi s tretjim četrtletjem 2018 so se najbolj zvišali izdatki za socialna nadomestila v denarju in naravi in sicer za 5 % (104 milijonov EUR). Sledijo jim sredstva za zaposlene, ki so bila višja za 7,5 % (94 milijonov EUR). Izdatki za bruto investicije v osnovna sredstva so se zvišali za 4,8 % (20,1 milijonov EUR). Upadanje izdatkov  za obresti se je nadaljevalo tudi v tem četrtletju, tokrat so bili nižji za 15 % (34 milijonov EUR).


Stanje konsolidiranega bruto dolga države ob koncu tretjega četrtletja 2019 znašalo 68,1 % BDP


Konsolidirani bruto dolg države je konec tretjega četrtletja 2019 znašal 32.390 milijonov EUR ali 68,1 % BDP in se je v primerjavi s stanjem ob koncu drugega četrtletja 2019 povečal za 586 milijonov EUR. Povečal se je predvsem dolg iz naslova kratkoročnih posojil.

Dolg države na centralni ravni je na koncu tretjega četrtletja 2019 znašal 31.817 milijonov EUR (66,9 % BDP), na lokalni ravni pa 786 milijonov EUR (1,7 % BDP). Dolg skladov socialne varnosti se je v primerjavi s stanjem ob koncu drugega četrtletja 2019 zmanjšal za 0,1 milijona EUR, sicer pa je ostal na približno isti ravni (0,4 milijona EUR).
Rast1) prihodkov in izdatkov, Slovenija
Rast<sup>1)</sup> prihodkov in izdatkov, Slovenija
1) Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta.
Vir: SURS
Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za državo, Slovenija
20182019
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
mio. EUR
S.13 Država
  Skupaj prihodki5.0585.4154.9795.3315.430
  Skupaj izdatki4.9995.2485.0425.2075.237
  od tega: izdatki za obresti229229189190195
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)59167-64124193
Bruto konsolidirani dolg1)32.30832.21531.56431.80332.390
  S.1311 Centralna država31.75031.67230.97931.22731.817
  S.1313 Lokalna država764748803794786
  S.1314 Skladi socialne varnosti11100
  Konsolidacija med podsektorji (-)-206-205-219-218-214
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za državo, Slovenija
20182019
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
% BDP
S.13 Država
  Skupaj prihodki42,845,644,644,043,8
  Skupaj izdatki42,344,245,142,942,3
  od tega: izdatki za obresti1,91,91,71,61,6
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)1)0,51,4-0,61,01,6
Bruto konsolidirani dolg1)71,670,468,167,768,1
  S.1311 Centralna država70,469,266,866,566,9
  S.1313 Lokalna država1,71,61,71,71,7
  S.1314 Skladi socialne varnosti0,00,00,00,00,0
  Konsolidacija med podsektorji (-)-0,5-0,4-0,5-0,5-0,5
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.