Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 3. četrtletje 2019

Cene stanovanjskih nepremičnin v 3. četrtletju 2019 v povprečju za 3,1 % višje kot v 2. četrtletju 2019

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v 3. četrtletju 2019 povprečno za 3,1 % višje kot v 2. četrtletju 2019. Število prodaj rabljenih nepremičnin je bilo še vedno visoko, število prodaj novih nepremičnin pa še vedno nizko, a višje kot v prejšnjem četrtletju.

  • 20.12.2019
  • |
  • končni podatki

Cene novih stanovanjskih nepremičnin v povprečju višje za 2,0 %

Cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so bile v 3. četrtletju 2019 v povprečju za 2,0 % višje kot v prejšnjem četrtletju.

Cene novih stanovanj so se v 3. četrtletju 2019 glede na prejšnje četrtletje (po rasti v prejšnjih dveh četrtletjih – v prvem za 9,0 % in v drugem za 0,3 %) znižale, in sicer za 3,3 %. Cene novih družinskih hiš pa so se v 3. četrtletju 2019 glede na prejšnje četrtletje zvišale za 12,7 %.   


Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin v povprečju višje za 3,1 %

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, tj. rabljenih stanovanj in hiš skupaj, so se v celotni Sloveniji v 3. četrtletju 2019 v primerjavi s prejšnjim četrtletjem v povprečju zvišale za 3,1 %; cene rabljenih stanovanj so se zvišale za 1,6 %, cene rabljenih družinskih hiš pa za 6,0 %.

Rabljena stanovanja v Ljubljani so se v 3. četrtletju 2019 glede na prejšnje četrtletje podražila za 2,3 %. Doslej so se cene rabljenih stanovanj v Ljubljani glede na povprečne cene v letu 2015 zvišale že za 39,7 %.

Tudi rabljena stanovanja zunaj Ljubljane, v preostali Sloveniji, so se v 3. četrtletju 2019 glede na prejšnje četrtletje nekoliko podražila, in sicer za 1,2 %. To je bilo že petnajsto zaporedno četrtletno zvišanje cen rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji, njihova povprečna cena pa je bila za 34,4 % višja od tiste iz leta 2015.


Cene stanovanjskih nepremičnin v 3. četrtletju 2019 v povprečju za 8,5 % višje kot v istem četrtletju prejšnjega leta

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v 3. četrtletju 2019 na letni ravni v povprečju višje za 8,5 %. Najbolj so se zvišale cene rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji (za 10,8 %) in cene rabljenih družinskih hiš (za 10,1 %).


Število in vrednost prodaj stanovanjskih nepremičnin

Skupna vrednost vseh v 3. četrtletju 2019 prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 320 milijonov EUR, kar je 10 milijonov EUR manj od skupne vrednosti vseh prodaj v 2. četrtletju 2019 (330 milijonov EUR).

Število prodaj rabljenih nepremičnin je bilo v 3. četrtletju 2019 glede na 2. četrtletje 2019 nekoliko nižje, vendar še vedno visoko. Prodanih je bilo namreč 3299 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 310 milijonov EUR.

Rabljenih stanovanj je bilo v 3. četrtletju 2019 prodanih 2077, skupna vrednost teh prodaj je bila 187 milijonov EUR. Rabljenih družinskih hiš pa je bilo v tem četrtletju prodanih 1222; skupna vrednost teh prodaj je znašala 122 milijonov EUR.  Obseg trgovanja z rabljenimi družinskimi hišami je bil v 3. četrtletju 2019 še vedno visok.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo v 3. četrtletju 2019 prodanih malo, le 70, vendar več kot v 2. četrtletju (60). Skupna vrednost prodaj novih stanovanjskih nepremičnin je znašala 10 milijonov EUR.

Letni indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Letni indeksi  cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 3. četrtletje 2019
VII–IX 19
X–XII 18
VII–IX 19
IV–VI 19
VII–IX 19
VII–IX 18
VII–IX 19
  Ø 2015  
1 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin - SKUPAJ105,3103,1108,5133,40
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine105,7102,0104,7124,39
1.1.1 Nova stanovanja105,796,7104,7126,24
1.1.2 Nove hiše105,6112,7104,9115,28
1.2 Rabljene stanovanjske nepremičnine105,3103,1109,0134,21
1.2.1 Rabljena stanovanja, Slovenija104,0101,6108,2136,87
1.2.1.1 Rabljena stanovanja, Ljubljana-občina102,8102,3104,1139,67
1.2.1.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija104,7101,2110,8134,44
1.2.2 Rabljene hiše107,7106,0110,1128,47
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.