Gospodarska klima, Slovenija, december 2019

Gospodarsko razpoloženje na mesečni ravni nekoliko višje

Gospodarsko razpoloženje je bilo v decembru 2019 glede na prejšnji mesec višje po nekajmesečnem padanju.

  • 20.12.2019
  • |
  • končni podatki
Gospodarska klima na mesečni ravni višja

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v decembru 2019 (3,0 odstotne točke) za 0,8 odstotne točke višja kot v novembru (2,2 odstotne točke).

Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v trgovini na drobno (za 0,8 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih in med potrošniki (vsak po 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih je na mesečno spremembo gospodarske klime tokrat vplival negativno (za 0,4 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu na mesečno spremembo ni vplival.

Gospodarsko razpoloženje na letni ravni nižje

Kazalnik gospodarske klime je bil v decembru 2019 za 8,1 odstotne točke nižji kot v decembru 2018.

Znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni je bilo posledica negativnih vplivov kazalnikov zaupanja v vseh opazovanih dejavnostih, razen v trgovini na drobno; najbolj se je znižal kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 3,4 odstotne točke), sledili so kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 2,4 odstotne točke), med potrošniki (za 2,0 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,5 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno pa je na gospodarsko klimo vplival pozitivno (za 0,2 odstotne točke).

Gospodarsko razpoloženje se je v letu 2019 precej poslabšalo

Slabšanje gospodarskega razpoloženja iz prejšnjega leta se je nadaljevalo tudi v letu 2019. Gospodarsko razpoloženje je bilo nazadnje tako negativno v letu 2014. Kljub znatnemu znižanju pa je še vedno nad dolgoletnim povprečjem (za 3,3 odstotne točke).
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–december 2019
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–december 2019
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, december 2019
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, december 2019
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.