Poslovne tendence, Slovenija, december 2019

Zaupanje v trgovini na drobno in gradbeništvu v decembru 2019 višje kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v decembru 2019 v trgovini na drobno in gradbeništvu višja kot v novembru 2019.

  • 20.12.2019
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih isti na mesečni in nižji na letni ravni

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila decembra 2019 enaka kot v prejšnjem mesecu, od vrednosti v decembru 2018 pa nižja za 9 odstotnih točk. Za 3 odstotne točke nižja je bila tudi od dolgoletnega povprečja.

Kazalnika pričakovana proizvodnja in zaloge končnih izdelkov sta se glede na november 2019 izboljšala (za 5 oziroma za 4 odstotne točke). Kazalnik skupna naročila pa se je poslabšal (za 7 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila decembra 2019 za 16 odstotnih točk višja kot novembra 2019 in za 4 odstotne točke višja kot decembra 2018 ter za 8 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Na izboljšanje kazalnika je vplival predvsem kazalnik prodaja.

Vrednosti kazalnikov pričakovano zaposlovanje, pričakovani poslovni položaj in pričakovana prodaja so se znižale, kazalnik obseg zalog je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca, vrednosti drugih kazalnikov stanj in pričakovanj pa so se zvišale.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu na mesečni ravni višji, na letni ravni nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v decembru 2019 nekoliko višja kot v novembru 2019 (za 1 odstotno točko) in nižja kot v decembru 2018 (za 9 odstotnih točk), vendar pa višja od dolgoletnega povprečja (za 20 odstotnih točk).

Vrednost tega kazalnika je na mesečni ravni višal kazalnik pričakovano zaposlovanje (za 1 odstotno točko), kazalnik skupna naročila pa je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v decembru 2019 za 2 odstotni točki nižja kot v novembru 2019. Glede na december 2018 je bila za 8 odstotnih točk nižja, v primerjavi z dolgoletnim povprečjem pa za 7 odstotnih točk višja.

Kazalnika povpraševanje in pričakovano povpraševanje sta se glede na november 2019 znižala (za 3 in 1 odstotno točko), medtem ko je kazalnik poslovni položaj ohranil vrednost iz prejšnjega meseca.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, december 2019
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, december 2019
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.