Nefinančna sredstva, Slovenija, 2018

Nefinančno premoženje gospodarstva v osnovnih sredstvih in zalogah je bilo konec leta 2018 vredno 158 milijard EUR

158,1 milijarde EUR vredna nefinančna sredstva slovenskega gospodarstva so konec leta 2018 predstavljala 3,5-kratno vrednost BDP; osnovna sredstva (neto) so bila vredna 138,1 milijarde EUR, zaloge v bilancah gospodarstva pa 20 milijard EUR.

  • 23.12.2019
  • |
  • brez statusa

Nefinančna sredstva so eden izmed osnovnih dejavnikov proizvodnje (tj. kapital) in hkrati merilo premoženja, ki ga prikazujemo v obliki nacionalne bilance stanja. Konec leta 2018 je imelo slovensko gospodarstvo v osnovnih sredstvih in zalogah za 158,1 milijarde EUR nefinančnega premoženja, kar je 3,5-kratna vrednost letnega BDP (45,8 milijarde EUR).

Skupna vrednosti osnovnih sredstev po daljšem času višja kot v prejšnjem letu

Skupna (neto) vrednost osnovnih sredstev je konec leta 2018, upoštevaje potrošnjo stalnega kapitala oziroma amortizacijo, znašala 138,1 milijarde EUR. Večinski del vrednosti osnovnih sredstev so bili zgradbe in objekti (82,3 %), sledili so stroji in oprema (14,1 %), proizvodi intelektualne lastnine (3,2 %) ter gojena naravna sredstva (0,4 %).

Vrednost osnovnih sredstev se je prvič po letu 2010 ponovno zvišala. Realno je bila neto vrednost osnovnih sredstev v primerjavi z letom 2017 višja za 0,1 %. To je bilo posledica višjih investicijskih vlaganj v zadnjih dveh letih. Vrednost strojev in opreme se je realno zvišala za 3,8 %, vrednost proizvodov intelektualne lastnine pa za 1 %. Nasprotno pa se je vrednost zgradb in objektov v primerjavi z letom 2017 realno znižala, in to za 0,5 %, saj je bil obseg potrošnje stalnega kapitala še naprej višji od novih investicijskih vlaganj.

Vrednost večine skupin zalog višja kot pred enim letom

Vrednost zalog v bilanci nefinančnih sredstev je konec leta 2018 znašala 20 milijard EUR. V strukturi vrednosti zalog so predstavljale največji delež zaloge nedokončane proizvodnje (55 %). Mednje smo z letošnjo revizijo vključili vrednost stoječega lesa, tj. vrednost gozda, ki se goji za pridobivanje lesa. Sledile so zaloge trgovskega blaga (23 %), zaloge surovin in materiala (16 %) ter zaloge dokončanih proizvodov (6 %).

Posledica okrepljene gospodarske aktivnosti je bila v letu 2018 tudi rast vrednosti zalog. Vrednost zalog surovin in materiala se je zvišala za 9 %, vrednost zalog trgovskega blaga za 7,8 % in vrednost dokončanih proizvodov v bilancah podjetij za 9,5 %. Vrednost zalog nedokončane proizvodnje pa se je za 6 % znižala.

Vrste zalog po stanju 31. 12. 2018, Slovenija
Vrste zalog po stanju 31. 12. 2018, Slovenija
Nefinančna sredstva po stanju 31. 12., Slovenija
2015201620172018
mio. EUR, tekoče cene
Nefinančna sredstva - skupaj148.100149.949153.440158.111
Osnovna sredstva - skupaj (neto)129.934130.659133.462138.131
Stanovanja (brez zemljišč)42.83242.98643.45544.157
Druge zgradbe in objekti (brez zemljišč)64.30264.95266.61369.512
Stroji in oprema 18.06418.02818.59019.510
…Transportna oprema2.9133.0323.1973.393
…Oprema IKT908852896921
…Drugi stroji in oprema 14.24214.14414.49715.197
Gojena biološka sredstva 473498523531
Proizvodi intelektualne lastnine 4.2634.1954.2814.420
od tega: raziskave in razvoj3.0723.0553.1603.276
od tega: programska oprema in podatkovne baze816795808868
Zaloge - skupaj18.16619.29119.97919.981
Dokončani proizvodi1.0761.0651.0761.179
Nedokončani proizvodi10.74811.51811.69611.000
Surovine in material2.5442.7182.9333.197
Trgovsko blago3.7983.9904.2734.605
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Tokratna objava podatkov o vrednosti nefinančnih sredstev vsebuje podatke za leto 2018 in (skladno z revizijsko politiko nacionalnih računov) revidirane podatke za leta od 2000 naprej. V letu 2019 smo v skladu z metodologijo ESR 2010 med zaloge nedokončane proizvodnje vključili vrednost stoječega lesa, tj. vrednost gozda, ki se goji za pridobivanje lesa. Dopolnjena je bila celotna časovna vrsta za leta od 2000 naprej.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.