Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, november 2019

V novembru 2019 izdanih 6 % več gradbenih dovoljenj za stavbe, v njih načrtovanih 3 % manj stanovanj kot v oktobru

V novembru 2019 je bilo izdanih več gradbenih dovoljenj za stanovanjske in za nestanovanjske stavbe kot v oktobru 2019 (za prve 1 %, za druge 10 % več). Največ stanovanj je načrtovanih v podravski statistični regiji. 

  • 20.12.2019
  • |
  • začasni podatki

Površina načrtovanih stavb večja od površine stavb, načrtovanih v oktobru

Celotna površina vseh v novembru načrtovanih stavb bo merila malo manj kot 160.000 m2, kar je za 19 % več od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2019. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo manjša za 10 %,  površina  načrtovanih nestanovanjskih stavb pa večja za 58 %. Večja bo predvsem površina gostinskih stavb (merila naj bi povprečno 2.313 m2; po gradbenih dovoljenjih iz oktobra pa 473 m2), trgovskih stavb in stavb za storitvene dejavnosti (povprečno 1.013 m2, po gradbenih dovoljenjih iz oktobra 503 m2) in stavb splošnega družbenega pomena (povprečno 796 m2, po gradbenih dovoljenjih iz oktobra 476 m2).

97 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 3 % pa za spremembo namembnosti. Število prvih je bilo za 5 % višje kot po gradbenih dovoljenjih iz oktobra 2019, njihova površina pa bo večja za 8 %.  

Načrtovanih manj stanovanj kot v oktobru

Na podlagi gradbenih dovoljenj za stavbe, pridobljenih v novembru 2019, se bo predvidoma zgradilo 316 stanovanj, kar je 3 % manj kot na podlagi dovoljenj, izdanih v oktobru. Manj stanovanj kot v prejšnjem mesecu je načrtovanih v večstanovanjskih stavbah, in sicer 25 % manj, medtem ko naj bi jih bilo v enostanovanjskih stavbah 2 % več. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 154 m2, tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 90 m2

Na podlagi gradbenih dovoljenj, izdanih v novembru 2019, se bo predvidoma gradilo 4 % manj novih stanovanj kot na podlagi tistih, ki so bila izdana v oktobru 2019, njihova površina bo manjša za 8 %.

Največ stanovanj načrtovanih v podravski statistični regiji

Že tretji mesec zapovrstjo se bo na podlagi gradbenih dovoljenj, izdanih v novembru 2019, največ stanovanj gradilo v podravski statistični regiji, in sicer 105 (to je 33 % vseh načrtovanih). 70 stanovanj (22 % vseh) se bo gradilo osrednjeslovenski statistični regiji, 37 stanovanj (12 % vseh) pa v gorenjski statistični regiji. V drugih regijah je bilo načrtovanih manj ali nič stanovanj. Le eno stanovanje naj bi se gradilo v zasavski statistični regiji. V primorsko-notranjski statistični regiji ni bilo izdano nobeno gradbeno dovoljenje za stavbe.Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - november 20191)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - november 2019<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2019 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, november 2019
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, november 2019
1) Vključuje goriško, jugovzhodno Slovenijo, koroško, obalno-kraško, posavska, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, november 2019
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj583159.74731645.747
  stanovanjske stavbe28168.79831145.313
  nestanovanjske stavbe30290.9495434
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
XI 2019
X 2019
XI 2019
XI 2018
XI 2019
X 2019
XI 2019
XI 2018
Število105,0131,596,5108,9
Površina107,5109,192,3113,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 20. aprila 2020.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.