Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, oktober 2019

Število delovno aktivnih tujcev v oktobru 2019 za 81 % višje kot pred petimi leti

V oktobru 2019 je bilo v Sloveniji okoli 901.300 delovno aktivnih oseb ali za 0,5 % več kot v prejšnjem mesecu in za 1,8 % več kot v oktobru 2018. Med delovno aktivnimi osebami je bilo približno 101.200 tujcev. 

  • 17. 12. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Število delovno aktivnih oseb v oktobru 2019 preseglo 900.000 

Konec oktobra 2019 je bilo v Sloveniji okoli 901.300 delovno aktivnih oseb ali za 0,5 % več kot v prejšnjem mesecu in za 1,8 % (ali okoli 15.600 oseb) več kot konec oktobra prejšnjega leta. Število zaposlenih oseb se je zvišalo za 0,4 % (na  808.400), število samozaposlenih oseb pa za 1,6 % (na okoli 92.900). 

Število delovno aktivnih moških se je glede na prejšnji mesec zvišalo za 0,6 % (na nekaj manj kot 496.700), število delovno aktivnih žensk pa za 0,3 % (na nekaj več kot 404.600). 

Z vidika statističnih regij, v katerih imajo delovno aktivne osebe delo, je bilo število delovno aktivnih oseb v oktobru 2019 v desetih statističnih regijah višje, v dveh pa nižje kot v prejšnjem mesecu. Najizraziteje se je zvišalo v podravski statistični regiji (za 0,8 %). Glede na isto obdobje lani se je število delovno aktivnih oseb v oktobru 2019 zvišalo v vseh statističnih regijah, najizraziteje v goriški statistični regiji (za 2,9 % ali za nekaj manj kot 1.400). 

Z vidika dejavnosti, v katerih so imele delovno aktivne osebe zaposlitev, se je število delovno aktivnih oseb v oktobru 2019 glede na prejšnji mesec v sedemnajstih dejavnostih zvišalo, v treh pa znižalo. Glede na oktober 2018 se je to število znižalo v šestih, zvišalo pa v štirinajstih dejavnostih; najbolj se je zvišalo v dejavnosti gradbeništvo (za približno 4.800 ali za 7,8 %).  

Število delovno aktivnih tujcev se je v zadnjih petih letih povečalo za 81 % 

Konec oktobra 2019 je bilo med delovno aktivnimi osebami 11 % tujcev (približno 101.200). Največ jih je bilo iz Bosne in Hercegovine (49 % ali približno 49.600), sledili so državljani Srbije (13 % ali približno 12.900) in Kosova (9 % ali približno 9.600). 96 % teh oseb je bilo zaposlenih, 4 % pa samozaposlenih.9 % oseb od vseh, ki so bile v oktobru 2019 delovno aktivne, je imelo doseženo največ osnovnošolsko izobrazbo, 56 % srednješolsko izobrazbo in 35 % višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Med tujci pa jih je imelo 21 % doseženo največ osnovnošolsko izobrazbo, 70 % srednješolsko izobrazbo in 9 % višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.  

Med vsemi delovno aktivnimi osebami je bilo 55 % moških in 45 % žensk, med tujci pa 80 % moških in 20 % žensk. 
Največ delovno aktivnih tujcev je delalo v gradbeništvu (27 %), predelovalnih dejavnostih (24 %), prometu in skladiščenju (17 %) ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (9 %). 

Število delovno aktivnih tujcev se je v oktobru 2019 glede na prejšnji mesec zvišalo za 0,9 %, glede na oktober 2018 pa za nekaj manj kot 13.500 ali za 15,3 %. V zadnjih petih letih se je število delovno aktivnih tujcev povečalo za nekaj manj kot 45.400 ali za 81,4 %.  

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.