Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Paritete kupne moči in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2016–2018

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v Sloveniji v 2018 za 21 % nižja od povprečja v EU-28

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči je v Sloveniji v 2018 dosegala 79 % povprečja EU-28. Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je bil v 2018 za 13 % nižji od povprečja v EU-28.

  • 13.12.2019
  • |
  • brez statusa
Eurostat je objavil podatke o dejanski individualni potrošnji (DIP) na prebivalca in o bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca za 37 evropskih držav za obdobje 2016–2018. Podatki so izraženi v standardih kupne moči (SKM). 

DIP na prebivalca v SKM v Sloveniji v 2018 za 21 % nižji od povprečja v EU-28


Kazalnik DIP na prebivalca bolje odraža materialno blaginjo gospodinjstev kot BDP na prebivalca. Izračuna se na podlagi cen blaga in storitev, ki jih posamezniki dejansko porabijo.

Med 37 evropskimi državami je bila DIP na prebivalca v SKM v letu 2018 najvišja v Luksemburgu (za 34 % višja od povprečja v EU-28); sledile so Norveška (za 26 % višja), Švica (za 24 % višja) in Nemčija (za 20 % višja). Najnižjo DIP na prebivalca je imela Albanija (za 61 % nižjo od povprečja v EU-28); sledili sta Severna Makedonija ter Bosna in Hercegovina (vsaka za 59 % nižjo od povprečja v EU-28).

V Sloveniji je DIP na prebivalca v SKM v letu 2018 dosegla 79 % povprečja v EU-28, kar je za 1 odstotno točko višja vrednost od tiste, ki jo je dosegla v letu 2017. Po vrednosti tega kazalnika so ji bile najbližje Malta (z 80 % povprečja v EU-28) ter Grčija (s 77 % povprečja v EU-28). V zadnjih treh letih se je DIP v Sloveniji povečala za 2 odstotni točki (s 77 % na 79 %).

BDP na prebivalca v SKM v Sloveniji je v letu 2018 znašal 87 % povprečja v EU-28, kar je za 2 odstotni točki višja vrednost kot v letu 2017 

Kazalnik BDP na prebivalca v SKM je merilo gospodarske razvitosti države. Položaj držav glede na vrednost tega kazalnika je večinoma enak kot pri kazalniku DIP na prebivalca v SKM, razlike med državami pa so bistveno večje. 

Vrednost tega kazalnika je bila v letu 2018 med 37 evropskimi državami najvišja v Luksemburgu (za 161 % višja od povprečja v EU-28); sledile so Irska (za 89 % višja), Švica (za 55 % višja), Norveška (za 51 % višja) ter Islandija (za 30 % višja).

Najnižji BDP na prebivalca v SKM sta imeli Albanija ter Bosna in Hercegovina (vsaka za 69 % nižjega od povprečja v EU-28), sledili sta Severna Makedonija (za 63 % nižjega) in Srbija (za 61 % nižjega).

V letu 2018 je v Sloveniji BDP na prebivalca v SKM dosegel 87 % povprečja v EU-28, kar je za 2 odstotni točki več kot v letu 2017. To je bilo že tretje zaporedno leto, v katerem je bila vrednost tega kazalnika višja kot v prejšnjem letu. Najvišjo vrednost v zadnjih 10 letih je dosegel v letu 2008, in sicer 90 % povprečja v EU-28. Do leta 2012 je upadla na 82 % in je na tej ravni ostala do leta 2015. 

Sloveniji so bile v letu 2018 po vrednosti BDP na prebivalca najbližje države Ciper, Češka ter Španija (na Cipru je bila vrednost omenjenega kazalnika za 11 %, na Češkem in v Španiji pa za 9 % nižja od povprečja v EU-28).

Dejanska individualna potrošnja in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, indeksi obsega, evropske države (EU-28=100)
DržavaDejanska individualna potrošnja
na prebivalca
v standardih kupne moči
Bruto domači proizvod
na prebivalca
v standardih kupne moči
201620172018201620172018
Evropska unija (EU-28)100100100100100100
Države članice EU-28
Luksemburg135133134269261261
Nemčija121121120123123122
Avstrija119118117128127127
Danska113114114127127128
Združeno kraljestvo115114113108106105
Finska112111112110110111
Belgija114113113119118117
Nizozemska111112113127128129
Švedska112111108123122120
Francija110108107105103104
Italija989898979796
Irska959495176181189
Ciper929394878889
Španija909190919291
Litva858789757880
Portugalska828183777777
Češka798182878991
Malta787880959798
Slovenija777879838587
Slovaška686973727273
Grčija777677686768
Poljska747576686970
Estonija727274767882
Romunija656971596365
Latvija666769646669
Madžarska626364686871
Hrvaška616264606163
Bolgarija545456495051
Države članice EFTE
Norveška127126126144146151
Švica127124124160155155
Islandija114116118129129130
Države kandidatke za članstvo v EU
Turčija676867656564
Črna gora565658444648
Srbija474748393839
Severna Makedonija424141373637
Albanija373839293031
Potencialna država kandidatka za članstvo v EU
Bosna in Hercegovina414041313131
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 13. 12. 2019)
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.