Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija, 3. četrtletje 2019

Gradbeni stroški za nova stanovanja v 3. četrtletju 2019 višji kot v 2. četrtletju 2019

Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 3. četrtletju 2019 višji kot v prejšnjem četrtletju in višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta.

  • 13.12.2019
  • |
  • končni podatki

Gradbeni stroški za nova stanovanja v 3. četrtletju 2019 višji kot v prejšnjem četrtletju 

Gradbeni stroški za nova stanovanja, ki so bili v 2. četrtletju 2019 za 1,1 % nižji kot v 1. četrtletju, so bili v 3. četrtletju 2019 ponovno višji kot v prejšnjem četrtletju, in sicer za 4,6 %. Glede na 3. četrtletje 2018 so bili višji za 4,4 %. V prvih treh četrtletjih leta 2019 pa so bili za 3,4 % višji kot v istem obdobju prejšnjega leta. 

Stroški gradbenega materiala nižji kot v prejšnjem četrtletju

Stroški gradbenega materiala so bili v 3. četrtletju 2019 za 0,5 % nižji kot v 2. četrtletju (v 2. četrtletju pa so bili enaki stroškom v 1. četrtletju). Glede na 3. četrtletje 2018 so bili nižji za 0,6 %. V prvih treh četrtletjih leta 2019 pa so bili za 0,4 % višji kot v istem obdobju prejšnjega leta. 

Stroški dela višji kot v prejšnjem četrtletju 

Stroški dela pri gradnji novih stanovanj so bili v 3. četrtletju 2019 za 10,7 % višji kot v 2. četrtletju 2019 (v 2. četrtletju pa so bili za 2,5 % nižji kot v predhodnem četrtletju). Glede na 3. četrtletje 2018 so bili višji za 10,4 %. V prvih treh četrtletjih leta 2019 pa so bili za 7,2 % višji kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija (Ø 2015=100)
Vir: SURS
Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija
VII–IX 2019
IV–VI 2019
VII–IX 2019
VII–IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
VII–IX 2019
Ø 2015
Gradbeni stroški104,6104,4103,4112,8
  stroški materiala99,599,4100,4104,7
  stroški dela110,7110,4107,2122,9
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.