Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, oktober 2019

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v oktobru 2019 povprečno za 7,3 % višje kot v oktobru 2018

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v oktobru 2019 povprečno za 7,3 % višje kot v oktobru 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje v povprečju za 10,0 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 4,6 %.

  • 13.12.2019
  • |
  • začasni podatki

Cene krompirja in sadja v povprečju precej višje kot v oktobru 2018
 
Cene rastlinskih pridelkov so bile v oktobru 2019 v povprečju za 10,0 % višje kot v oktobru 2018. Precej višje kot pred enim letom so bile cene krompirja in sadja (najbolj sta se zvišali povprečni ceni jabolk in hrušk). Višje so bile tudi povprečne cene zelenjadnic (predvsem radiča in belega zelja) in industrijskih rastlin. Cene žit in vina so bile v povprečju nižje (za 18,3 % oz. za 1,7 %).

Cene prašičev za zakol precej višje kot v oktobru 2018
 
Cene živali in živalskih proizvodov so bile v oktobru 2019 v povprečju za 4,6 % višje kot v oktobru 2018. Cene živali za zakol so se zvišale v povprečju za 4,4 %. Cene prašičev so bile višje kar za 25,1 % (najbolj so se zvišale cene pitanih prašičev). Cene perutnine so bile v povprečju višje za 2,7 %, cene goved pa za 0,4 %. Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju višje za 4,8 %. Povprečna cena mleka se je zvišala za 4,4 % (znašala je 0,34 EUR za liter), povprečna cena jajc pa za 2,3 %.
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Mesečno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
X 2019
Ø 2015
X 2019
X 2018
KMETIJSTVO SKUPAJ110,42107,3
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic110,37103,0
RASTLINSKI PRIDELKI112,69110,0
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic116,3099,5
Žita 91,3681,7
Industrijske rastline121,77101,9
Zelenjadnice, sadike in cvetje110,58102,6
  zelenjadnice109,03103,8
  sadike in cvetje113,00100,9
Krompir (vključno seme)249,05162,5
Sadjarstvo110,48130,1
Vino106,9198,3
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI108,04104,6
Živali za zakol102,34104,4
Živalski proizvodi113,60104,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.