Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, oktober 2019

V oktobru 2019 višje cene inputov v kmetijstvu

Cene inputov v kmetijstvu so bile v oktobru 2019 v povprečju za 0,2 % višje kot v septembru 2019. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale v povprečju za 0,3 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,1 %.

  • 13.12.2019
  • |
  • začasni podatki
Višje cene inputov v kmetijstvu
Cene inputov v kmetijstvu so bile v oktobru 2019 na mesečni ravni višje v povprečju za 0,2 %, na letni ravni pa za 1,9 %.

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu višje v povprečju za 0,3 %
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v oktobru 2019 glede na september 2019 zvišale v povprečju za 0,3 %, glede na oktober 2018 pa so bile višje za 1,5 %.

Cene v skupini energija in maziva višje v povprečju za 2,0 %
V skupini energija in maziva so se cene v oktobru 2019 glede na september 2019 zvišale v povprečju za 2,0 %. Zvišale so se cene goriv (cene goriv za gretje za 3,4 %, cene motornih goriv pa za 2,0 %) in električne energije (v povprečju za 0,6 %), cene maziv pa se niso spremenile.

Gnojila dražja v povprečju za 0,4 %
Cene gnojil so bile v oktobru 2019 v povprečju za 0,4 % višje kot v septembru 2019. Zvišale so se le cene NPK-gnojil, in sicer v povprečju za 0,8 %. Cene dušikovih gnojil se niso spremenile, znižanje cen gnojil pa smo zabeležili v dveh skupinah: PK-gnojila (za 2,8 %) in fosfatna gnojila (za 0,6 %).

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu malenkostno višje
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v oktobru 2019 v povprečju za 0,1 % višje kot v septembru 2019 in za 2,7 % višje kot pred letom dni.

V oktobru 2019 so se na mesečni ravni cene opreme zvišale v povprečju za 0,2 %, cene zgradb pa so se znižale v povprečju za 0,1 %.

Višje cene mehanizacije in druge opreme ter nižje cene transportne opreme
Cene mehanizacije in druge opreme so se v oktobru 2019 glede na september 2019 zvišale v povprečju za 1,2 % (najizraziteje, za 2,3 %, so se zvišale cene mehanizacije za spravilo pridelkov), cene transportne opreme (traktorjev) pa so se znižale v povprečju za 0,9 %. 

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
X 2019
Ø 2015 
X 2019
IX 2019
X 2019
X 2018 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)103,88100,3101,5
Semena in sadike101,77100,0109,1
Energija; maziva108,36102,096,2
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal87,98100,4106,3
Sredstva za varstvo rastlin107,72100,0106,2
Veterinarske storitve110,71100,0103,4
Krmila104,24100,0100,6
Vzdrževanje opreme101,6598,598,4
Vzdrževanje zgradb104,3298,0101,4
Drugi proizvodi in storitve110,5399,9105,2
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)111,07100,1102,7
Oprema111,20100,2103,3
Zgradbe110,7199,9101,3
Skupaj (input 1 + input 2)106,09100,2101,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.