Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Odkup lesa, Slovenija, oktober 2019

Vrednost odkupa okroglega lesa v oktobru 2019 za približno 1 % nižja kot v oktobru 2018

V oktobru 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 5,3 milijona EUR, kar je za okoli 17 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 1 % manj od vrednosti odkupa v oktobru 2018.

  • 13.12.2019
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v oktobru 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov višja od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu
 
V oktobru 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 5,3 milijona EUR, to je za približno 17 % več, kot je bil vreden les, odkupljen v predhodnem mesecu. Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila višja za 12 %, vrednost odkupa lesa za celulozo za približno 20 %, vrednost odkupa drugega industrijskega lesa za 34 % in vrednost odkupa lesa za kurjavo za skoraj 139 %.
 
Vrednost v oktobru 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov nekoliko nižja kot pred enim letom 
 

Vrednost v oktobru 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za približno 1 % nižja od vrednosti odkupa lesa v oktobru 2018. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir in vrednost drugega industrijskega lesa sta bili višji (za približno 1 % oz. 21 %), vrednost odkupljenega lesa za kurjavo in vrednost lesa za celulozo pa nižji (za približno 15 % oz. 9 %) kot v istem mesecu prejšnjega leta.  
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
X 2019X 2019
IX 2019
X 2019
X 2018
EURindeks
Skupaj5.287.426117,398,8
  hlodi za žago in furnir4.035.482112,0101,3
  les za celulozo in plošče826.228120,290,8
  drug okrogel industrijski les124.505134,0121,2
  les za kurjavo301.211238,984,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.