Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, oktober 2019

Povprečna bruto plača za oktober 2019 za 1,7 % višja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za oktober 2019 je znašala 1.741,70 EUR. V primerjavi z bruto plačo za september 2019 je bila višja, nominalno za 1,7 %, realno pa za 1,6 %.

  • 16.12.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za oktober 2019 višja od plače za september 2019
Povprečna bruto plača za oktober 2019 je znašala 1.741,70 EUR; od bruto plače za september 2019 je bila višja, nominalno za 1,7 %, realno pa za 1,6 %. Povprečna neto plača za oktober 2019 je znašala 1.122,40 EUR in je bila od neto plače za september 2019 nominalno višja za 1,6 %, realno pa višja za 1,5 %.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje od januarja do oktobra 2019 se je v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za isto obdobje 2018 zvišala, in sicer nominalno za 4,3 % oz. realno za 2,7 %.

Zvišanje povprečne plače za oktober 2019 (glede na plačo za september 2019) opaznejše v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za oktober 2019 je bila glede na plačo za september 2019 višja v obeh sektorjih: v zasebnem sektorju za 2,3 %, v javnem sektorju pa za 0,4 % (v institucionalnem sektorju država je bila za 0,2 % nižja).

Povprečna neto plača za oktober 2019 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za oktober 2019 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.592,56 EUR), najnižja pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (814,04 EUR).

Povprečna neto plača za oktober 2019 se je v primerjavi s plačo za september 2019 najbolj zvišala v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 5,5 %), najbolj znižala pa v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 0,8 %).

Stopnje rasti povprečne neto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne neto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
X 2019Ø I-X 2019Ø VIII-X 2019X 2019
IX 2019
X 2019
X 2018
Ø I-X 2019
Ø I-X 2018
EURindeks
Bruto1.741,701.728,981.726,60101,7103,9104,3
Javni sektor2.031,572.029,822.023,94100,5104,9105,2
  od tega sektor država2.042,662.036,762.035,9599,8106,5106,2
Zasebni sektor1.610,081.591,071.591,05102,5103,5103,9
Neto1.122,401.114,991.113,96101,6103,3103,6
Javni sektor1.297,151.297,451.294,10100,4104,2104,4
  od tega sektor država1.306,191.303,591.303,0399,8105,6105,3
Zasebni sektor1.043,051.031,361.031,83102,3102,9103,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za oktober 2019 bodo objavljeni 27. decembra 2019 v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.