Socioekonomske značilnosti prebivalstva, Slovenija, 1. januar 2019

V 2019 delež prebivalcev Slovenije s terciarno izobrazbo za 0,5 odstotne točke višji kot leta 2018

1. januarja 2019 je bilo med prebivalci, starimi 15 ali več let, 30 % upokojencev. Število aktivnih prebivalcev se je v primerjavi z letom 2018 povečalo, delež višje- in visokošolsko izobraženih prebivalcev pa je presegel 24 %.

  • 19.12.2019
  • |
  • končni podatki

Več aktivnih prebivalcev kot leto prej

Po podatkih Statističnega urada RS se je število aktivnih prebivalcev (to so zaposleni in brezposelni skupaj) v letu 2018 povečalo za približno skoraj 18.000, na 980.880. Zaposleni so 1. januarja 2019 predstavljali 92 % vseh aktivnih prebivalcev (0,8 odstotne točke več kot leto prej).

Število upokojencev med prebivalci Slovenije se je v letu 2018 nekoliko zvišalo in 1. januarja 2019 jih je bilo 532.267. Med neaktivnimi prebivalci, starimi 15 ali več let (to so upokojenci, učenci, dijaki in študenti ter drugi), so predstavljali dve tretjini (68 %). Število učencev, dijakov in študentov se je zmanjšalo skupaj za približno 3.500. Število drugih neaktivnih se je znižalo za približno 3.300.


Bolje izobraženi

1. januarja 2019 je imela Slovenija 427.333 prebivalcev s končano višjo ali visoko šolo. Delež prebivalcev Slovenije s terciarno izobrazbo se je v letu 2018 povečal za 0,5 odstotne točke in dosegel 24,2 %.

Skupaj je bilo med prebivalci, starimi 15 ali več let, takih, ki so imeli končano največ osnovno šolo, 406.998. Število prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo se je v letu 2018 zmanjšalo, in sicer deloma zato, ker mladi večinoma nadaljujejo šolanje na višji stopnji, deloma zato, ker so imeli zelo pogosto táko izobrazbo prebivalci, ki so v letu 2018 umrli. Med prebivalci, starimi 65 ali več let, je bilo 1. januarja 2019 osnovnošolsko ali nižje izobraženih 40 %, med prebivalci, starimi 25–49 let pa je delež takih znašal manj kot 9 %.


Izobrazba zaposlenih višja od izobrazbe brezposelnih, izobrazba upokojenk nižja od izobrazbe upokojencev

Med zaposlenimi je bilo takih s terciarno izobrazbo 35 %. Med brezposelnimi pa je bilo takih 19 %. Delež srednješolsko izobraženih je bil v obeh skupinah nekaj manj kot 60 %. Temu ustrezno je bilo med brezposelnimi precej več prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo: 22 %; med zaposlenimi je bilo takih 8 %.

Med upokojenci je bilo za 38 % takih, ki so imeli osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo. Zaradi specifične sestave te skupine prebivalcev (ker visoko starost doživi več žensk kot moških) je bilo med upokojenci več žensk z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (47 %) kot moških (26 %). Še najmanjša je bila razlika v izobrazbi med spoloma med upokojenci s terciarno izobrazbo; teh pa je bilo sicer sorazmerno malo (12 %) in so bili večinoma mlajši od 75 let.

Prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi in spolu, Slovenija, 1. januar 2019
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
število%1)
Skupaj1.767.202877.267889.935100,0100,0100,0
Osnovnošolska ali manj406.998164.083242.91523,018,727,3
  brez izobrazbe3.8531.5462.3070,20,20,3
  nepopolna osnovnošolska48.24318.28029.9632,72,13,4
  osnovnošolska354.902144.257210.64520,116,423,7
Srednješolska932.871535.406397.46552,861,044,7
  nižja poklicna ipd.28.60117.47911.1221,62,01,2
  srednja poklicna ipd.370.867241.448129.41921,027,514,5
  srednja strokovna, srednja splošna533.403276.479256.92430,231,528,9
Višješolska, visokošolska427.333177.778249.55524,220,328,0
  višješolska (prejšnja), višja strokovna94.58942.29352.2965,44,85,9
  visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.105.44640.85764.5896,04,77,3
  visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.190.40076.572113.82810,88,712,8
  magisterij znanosti (prejšnji) ipd.23.71610.58013.1361,31,21,5
  doktorat znanosti13.1827.4765.7060,70,90,6
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Prebivalci, stari 15 ali več let, po statusu aktivnosti in spolu, Slovenija, 1. januar 2019
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
število%1)
Skupaj1.767.202877.267889.935100,0100,0100,0
Aktivni980.880530.024450.85655,560,450,7
  zaposleni899.776489.437410.33950,955,846,1
  brezposelni81.10440.58740.5174,64,64,6
Neaktivni786.322347.243439.07944,539,649,3
  učenci in dijaki80.88441.92938.9554,64,84,4
  študenti68.17828.41839.7603,93,24,5
  upokojenci532.267230.449301.81830,126,333,9
  drugi neaktivni104.99346.44758.5465,95,36,6
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.