Indeks stroškov dela, Slovenija, 3. četrtletje 2019

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 3. četrtletju 2019 za 3,2 % višji kot pred enim letom

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2019 za 3,2 % višji kot v tretjem četrtletju 2018.

  • 6.12.2019
  • |
  • začasni podatki

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro za 3,2 % višji kot pred enim letom
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2019 po začasnih podatkih povprečno za 3,2 % višji kot v tretjem četrtletju 2018, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 3,3 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v tretjem četrtletju 2019 glede na tretje četrtletje 2018 najizraziteje znižali v dejavnosti rudarstvo (za 9,0 %) in v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 3,4 %), najizraziteje zvišali pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 15,6 %) in v dejavnosti gradbeništvo (za 12,2 %).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v drugem četrtletju 2019 za 2,9 % višji kot pred enim letom
Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 3. 12. 2019) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v drugem četrtletju 2019 v vseh državah članicah EU višji kot v drugem četrtletju 2018 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 13,0 %) in v Bolgariji (za 10,8 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 2,9 %; v Sloveniji so bili višji za 4,9 %.

Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
Vir: SURS
Indeks stroškov dela, Slovenija
201720182019
indeks
(enako obdobje prejšnjega leta = 100)
I–III104,3104,1107,5
IV–VI103,9102,9104,9
VII–IX106,2101,8103,2
X–XII104,7101,8
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji raziskovanja kot tudi izračunavanja dejansko opravljenih delovnih ur, predvidoma do konca leta 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.