Socioekonomske značilnosti meddržavnih selivcev, Slovenija, 2018

Leta 2018 med priseljenimi več terciarno izobraženih kot med odseljenimi

Izobrazba leta 2018 odseljenih je bila približno enaka izobrazbi celotnega prebivalstva Slovenije. Najpogostejši namen priselitve v Slovenijo za tuje državljane je bila zaposlitev.

  • 19. 12. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Izobrazba odseljenih približno enaka izobrazbi celotnega prebivalstva Slovenije

V letu 2018 se je po podatkih Statističnega urada RS v Slovenijo priselilo 28.455 prebivalcev, od tega jih je bilo skoraj dve tretjini starih 25–64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo nekaj več kot 22 %, srednješolsko malo čez 62 %, višje- ali visokošolsko pa 15 %.

Iz Slovenije se je v letu 2018 odselilo 13.527 prebivalcev, od tega jih je bilo 70 % starih 25–64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 19 %, srednješolsko 57 %, višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa 24 %.

Med priseljenimi državljani RS, starimi 25–64 let, jih je 43 % imelo terciarno izobrazbo, medtem ko je bilo med priseljenimi tujimi državljani terciarno izobraženih precej manj: 11 %. Med odseljenimi prebivalci v isti starosti je bila razlika podobna: med odseljenimi državljani Slovenije jih je imelo najmanj višješolsko izobrazbo 39 %, med tujimi državljani pa je bilo vsaj višješolsko izobraženih 12 %.

V letu 2018 se je v Slovenijo priselilo 163 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 104.

Izobrazbena sestava v letu 2018 iz Slovenije odseljenih državljanov RS in tujih državljanov, starih 25–64 let, je bila podobna izobrazbeni sestavi teh dveh skupin med prebivalstvom Slovenije v starosti 25–64 let.


Zaposlitev najpogostejši namen priselitve

Od 24.101 v letu 2018 v Slovenijo priseljenega tujega državljana se jih je največ priselilo z namenom zaposlitve (64 %). Veliko se jih je priselilo tudi z namenom, da se pridružijo  svojim družinskim članom (28 %), drugi razlogi (npr. študij) pa so bili redkejši.

Med v letu 2018 priseljenimi državljani RS, starimi 25–64 let, je bilo konec leta zaposlenih 42 %, med enako starimi v istem času priseljenimi tujimi državljani pa je bilo zaposlenih 79 %. Med v letu 2018 odseljenimi slovenskimi državljani v starosti 25–64 let jih je bilo 41 % pred selitvijo zaposlenih, med tujimi državljani pa 68 %. Za primerjavo: 1. januarja 2019 je bilo zaposlenih 74 % prebivalcev Slovenije (25–64 let).

 

Novosti v podatkovni bazi SiStat
 

V podatkovni bazi SiStat objavljene časovne vrste podatkov o socioekonomskih značilnostih meddržavnih selivcev smo dopolnili s podatki za leto 2018. Podatki so na voljo za priseljene in odseljene prebivalce.
Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi, Slovenija, 2018
Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po statusu aktivnosti, državljanstvu in spolu, Slovenija, 2018
PriseljeniOdseljeni
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Selivci25.39518.4966.89911.9147.6934.221
aktivni17.92715.6192.3086.4004.8151.585
  zaposleni17.09015.0832.0075.6484.3521.296
  brezposelni837536301752463289
neaktivni7.4682.8774.5915.5142.8782.636
Državljani RS3.7452.1651.5805.6092.9992.610
aktivni1.4708945762.2741.289985
  zaposleni1.1637104531.8491.062787
  brezposelni307184123425227198
neaktivni2.2751.2711.0043.3351.7101.625
Tuji državljani21.65016.3315.3196.3054.6941.611
aktivni16.45714.7251.7324.1263.526600
  zaposleni15.92714.3731.5543.7993.290509
  brezposelni53035217832723691
neaktivni5.1931.6063.5872.1791.1681.011
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.