Hitrorastoča podjetja, Slovenija, 2018

V 2018 delovalo 18 % hitrorastočih podjetij več kot v letu 2017

V letu 2018 je delovalo v industriji, gradbeništvu in poslovnih storitvah v Sloveniji 1.147 hitrorastočih podjetij (glede na rast števila zaposlenih) ali za 18 % več kot v letu 2017. Število teh podjetij se je v 2018 najbolj povečalo v gradbeništvu.

  • 23.12.2019
  • |
  • končni podatki

V 2018 delovalo 1.147 hitrorastočih podjetij
Med podjetji v dejavnostih industrija, gradbeništvo in poslovne storitve, ki so zaposlovala vsaj 10 oseb, je bilo v letu 2018 1.147 hitrorastočih podjetij (glede na rast števila zaposlenih) ali 18 % več kot v letu 2017. Število teh podjetij se je v letu 2018 povečalo v glavnem zaradi povečanja števila podjetij v gradbeništvu (za 58 podjetij), v predelovalnih dejavnostih (za 32 podjetij) in v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 29 podjetij).

Velika večina hitrorastočih podjetij (tri četrtine) je v letu 2018 glede na svojo dejavnost spadala v naslednja štiri področja dejavnosti: predelovalne dejavnosti; trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil; promet in skladiščenje; gradbeništvo.

Med hitrorastočimi podjetji je bilo 7,8 % (90) podjetij mlajših od pet let.

Hitrorastoča podjetja zaposlovala za 13,3 % več oseb kot v letu 2017
Vsa hitrorastoča podjetja so v letu 2018 zaposlovala 78.108 oseb, to je za 13,3 % več kot v prejšnjem letu. Število zaposlenih se je v teh podjetjih najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih (za 8.272).

Največ oseb so zaposlovala hitrorastoča podjetja v predelovalnih dejavnostih (45,4 %); sledila so hitrorastoča podjetja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (ta so zaposlovala 11,3 % oseb) in hitrorastoča podjetja v dejavnosti promet in skladiščenje (11,3 % oseb). Hitrorastoče podjetje je v letu 2018 zaposlovalo povprečno 68 oseb.

Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi 15 % hitrorastočih podjetij
Med vsemi podjetji z vsaj 10 zaposlenimi v industriji, gradbeništvu in poslovnih storitvah je bilo v letu 2018 približno 15 % hitrorastočih podjetij, kar je za dve odstotni točki več kot v letu 2017. Zaposlovala pa so skoraj 18 % oseb od vseh, ki so bile zaposlene v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi.

Podrobneje razčlenjeni podatki o hitrorastočih podjetjih za leto 2018, tudi po kohezijskih in statističnih regijah, bodo objavljeni v podatkovni bazi SiStat na spletnih straneh Statističnega urada RS 23. januarja 2020.

Letna stopnja rasti števila hitrorastočih podjetij in števila zaposlenih v njih, Slovenija
Letna stopnja rasti števila hitrorastočih podjetij in števila zaposlenih v njih, Slovenija
Vir: SURS
Podjetja1) z vsaj 10 zaposlenimi, Slovenija, 2018
Podjetja<sup>1) </sup> z vsaj 10 zaposlenimi, Slovenija, 2018
1) Upoštevana so tržna podjetja v področjih dejavnosti industrija, gradbeništvo in poslovne storitve.
Vir: SURS
Hitrorastoča podjetja, Slovenija, 2018
Hitrorastoča podjetja, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Hitrorastoča podjetja, Slovenija
201720182018
2017
številoindeks
Podjetja9721.147118,0
Zaposleni68.92278.108113,3
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.