Bilanci za izbrane vrste žit in oljnice, Slovenija, 2017 in 2018

Največja uporabna proizvodnja semena oljne ogrščice in repice ter domača potrošnja sončničnega semena

Statistični urad je v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije v okviru pilotnega projekta pripravil bilanci za glavne vrste žit in glavne oljnice. Bilanci sta bili v skladu z novim Eurostatovim metodološkim priročnikom pripravljeni za koledarski leti 2017 in 2018.  

  • 5.12.2019
  • |
  • končni podatki

Največja uporabna proizvodnja semena oljne ogrščice in repice ter domača potrošnja sončničnega semena
Med glavnimi vrstami oljnic je bila v Sloveniji v letu 2018 dosežena največja uporabna proizvodnja semena oljne ogrščice in repice, to je 7 tisoč ton; ta vključuje pospravljen pridelek, od katerega so odštete izgube na kmetijskih gospodarstvih. Največja količina domače potrošnje je bila zabeležena pri sončničnemu semenu, v letu 2018 je znašala nekaj manj kot 3 tisoč ton.


Uvoz in izvoz soje med oljnicami največja
V opazovanem koledarskem letu 2018 smo v Slovenijo uvozili in iz nje izvozili največ soje. Uvoz je dosegel skoraj 14 tisoč ton, izvoz pa nekaj več kot 14 tisoč ton.


Objava podatkov
Podrobnejši podatki bodo v podatkovni bazi SI-STAT objavljeni junija 2020.

 

Koledarska bilanca za glavne vrste oljnic, Slovenija, 2018
Uporabna proizvodnja1)UvozDomača potrošnjaIzvoz
1.000 t
Seme oljne ogrščice in repice7,34,30,312,0
Sončnično seme0,83,52,91,3
Soja 5,113,61,214,4
Vira: SURS, KIS
1) Uporabna proizvodnja vključuje količino pospravljenega pridelka, od katerega so odštete izgube na kmetijskih gospodarstvih.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.