Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Popravek – Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2019

Popravek – začasne podatke o prihodih in prenočitvah turistov v oktobru 2019 ponovno objavljamo

V statističnih podatkih o številu prenočitev turistov po vrstah turističnih občin od januarja do oktobra 2019 in v pripadajočih indeksih, objavljenih 29. 11. 2019 v Prvi objavi, v drugi tabeli, smo odkrili napake, zato te podatke znova objavljamo. Zaradi morebitnih nevšečnosti se opravičujemo. 

  • 3.12.2019
  • |
  • začasni podatki

V prvem jesenskem mesecu je bilo največ prenočitev turistov zabeleženih v zdraviliških občinah.

Turistični nastanitveni obrati v Sloveniji so v oktobru 2019 zabeležili več kot 460.000 prihodov turistov (ali 7 % več kot v oktobru 2018) in nekaj več kot 1 milijon njihovih prenočitev (ali 2 % več kot v oktobru 2018). 69 % turističnih prenočitev v tem mesecu so ustvarili tuji turisti.

Tuji turisti ustvarili več kot 750.000 prenočitev

Prihodov tako domačih kot tujih turistov je bilo za 7 % več kot v oktobru 2018. Domači turisti so ustvarili skoraj 340.000 nočitev (5 % več kot v oktobru 2018), tuji turisti pa 750.000 nočitev (približno enako kot v oktobru 2018).

Največ prenočitev ustvarili spet nemški turisti

Največ prenočitev med tujimi turisti so tudi v oktobru 2019 ustvarili turisti iz Nemčije (13 % ali skoraj 100.000 prenočitev); sledili so turisti iz Avstrije (11 %) in Italije (9 %). Število prenočitev nemških turistov se je glede na oktober 2018 tudi najbolj povečalo (za 22 %).

Najbolj priljubljena destinacija zdraviliške občine

Največ turističnih prenočitev v oktobru 2019 je bilo zabeleženih v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah (več kot 270.000 ali (25 % vseh turističnih prenočitev), sledile so gorske (21 %) in obmorske občine (19 %). Glede na oktober 2018 se je število prenočitev povečalo v vseh treh tipih občin, najbolj pa v gorskih občinah (za 10 %); v zdraviliških in obmorskih občinah je bilo to število višje za 3 %.

V zdraviliških občinah prevladujejo jeseni domači turisti

Domači turisti so v oktobru 2019 ustvarili največ prenočitev v občini Piran, sledile pa so občine Moravske Toplice, Brežice in Podčetrtek, tuji turisti pa tudi v oktobru 2019 v občinah Ljubljana, Piran, Bled in Kranjska Gora.

Več kot 50 % vseh prenočitev v hotelih

Tudi v oktobru 2019 so turisti ustvarili največ prenočitev v hotelih (več kot 600.000, kar je približno toliko kot v oktobru 2018. Hotelom so po številu prenočitev spet sledili zasebne sobe, apartmaji in hiše (6 % več prenočitev kot v oktobru 2018) ter kampi (8 % več prenočitev kot v oktobru 2018).

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši začasni mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat. 

Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, oktober 2019 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
X 2019I–X 2019X 2019
X 2018
I–X 2019
I–X 2018
X 2019I–X 2019X 2019
X 2018
I–X 2019
I–X 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj468.2695.616.367107,1105,71.090.72114.308.760102,0101,8
Domači132.3141.320.233107,3101,8339.1323.869.977105,298,5
Tuji335.9554.296.134107,0107,0751.58910.438.783100,6103,1
  od tega
iz Nemčije40.021565.831126,2116,399.7341.467.459122,1113,2
iz Avstrije34.775344.00392,9103,185.570883.27387,199,8
iz Italije36.943489.459105,1100,970.6361.063.78795,597,8
iz Hrvaške21.163192.674105,9107,044.475451.104107,9103,3
iz drugih azijskih držav26.604155.852118,8118,139.944286.802104,0107,0
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, oktober 2019 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
X 2019I–X 2019X 2019
X 2018
I–X 2019
I–X 2018
X 2019I–X 2019X 2019
X 2018
I–X 2019
I–X 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj468.2695.616.367107,1105,71.090.72114.308.760102,0101,8
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine88.262852.943103,7100,0276.4172.953.553103,498,7
  Gorske občine116.1481.761.909111,3106,9230.5274.371.427109,8104,7
  Obmorske občine76.430882.418105,1103,5203.0272.820.746102,6101,1
  Ljubljana93.653986.904108,0111,1189.8281.961.32892,0104,5
  Mestne občine41.251457.413104,6103,389.867914.29398,997,4
  Druge občine52.525674.780107,7107,7101.0551.287.413104,4100,4
Nastanitveni obrati
  Hoteli284.9892.659.931104,5103,9619.9756.406.18599,499,1
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše73.0481.083.189113,6115,4180.7873.049.576106,2111,8
  Kampi  26.051693.651120,2111,166.7061.979.716108,8106,3
  Začasne nastanitvene zmogljivosti in marine4.14184.20670,296,434.614329.40191,5108,0
  Mladinski hoteli16.639220.660107,198,834.410434.271109,498,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki iz nastanitvene statistike za oktober 2019 bodo v podatkovni bazi SiStat in na spletnih straneh Statističnega urada RS objavljeni 23. decembra 2019.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.