Transport, Slovenija, oktober 2019

V oktobru 2019 z mestnimi avtobusi prepeljanih preko 6 milijonov potnikov

Z avtobusi v javnem linijskem prevozu je bilo prepeljanih 2,9 milijona potnikov, kar je za 2 % več kot v oktobru 2018. Število potnikov v letališkem prometu je bilo nižje kot v oktobru 2018, kar je odraz prenehanja delovanja edinega slovenskega letalskega prevoznika.

  • 16.12.2019
  • |
  • končni podatki
Z medkrajevnimi in mednarodnimi avtobusi prepeljanih več potnikov kot pred enim letom
Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v oktobru 2019 prepeljali malo več kot 6 milijonov potnikov ali za 2 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta. 

Avtobusi v javnem linijskem prevozu (medkrajevnem in mednarodnem) so v oktobru 2019 prepeljali 2,9 milijona potnikov (ali 2 % več kot v oktobru 2018). Pri tem so opravili okrog 56 milijonov potniških kilometrov, kar je za 4 % več kot v oktobru 2018. 

V letališkem prometu manj potnikov kot v oktobru 2018
V oktobru 2019 je z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpotovalo ali na to letališče pripotovalo okoli 99.200 potnikov, kar je za 39 % manj kot v oktobru 2018 in je neposreden odraz prenehanja delovanja edinega slovenskega letalskega prevoznika.

V pristaniškem prometu pretovorjenega manj blaga kot pred enim letom
V slovenskih pristaniščih so v oktobru 2019 našteli več kot 18.200 potnikov, kar je za 6 % manj kot v oktobru 2018. V Pristanišču Koper je bilo v oktobru 2019 pretovorjenega malo manj kot 2 milijona ton blaga, kar je za 12 % manj kot v septembru 2018. 

Število prvič v Sloveniji registriranih osebnih vozil višje kot v oktobru 2018
Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v oktobru 2019, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih okoli 11.500, kar je za 0,5 % manj kot v oktobru 2018. Prvič registriranih osebnih avtomobilov je bilo 9.041, kar je za skoraj 3 % več kot v oktobru 2018. Od tega je bilo skoraj 6.000 novih, kar je za 6 % več kot v oktobru 2018.
Izbrani podatki transporta, Slovenija
X 2019I–X 2019X 2019
X 2018 
I–X 2019
I–X 2018
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)2.89822.748102,197,5
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)55,5428,5104,2100,7
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)6.11347.11098,397,7
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)2.25126.084103,5102,0
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)97011.656104,6103,1
Prvič registrirana cestna motorna vozila11.446121.62199,599,0
Prvič registrirani osebni avtomobili9.04192.046102,998,2
Pomorski transport
Promet potnikov v pristaniščih2)18.285141.88193,6108,2
Promet blaga v pristaniščih (1.000 t)2)1.84919.12388,1100,3
Zračni transport4)
Promet potnikov na letališčih (1.000)99,21.547,761,597,7
Promet blaga na letališčih (1.000 t)0,99,477,992,8
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Od vključno septembra 2019 dalje podatkov o zračnem prevozu ne bomo več objavljali zaradi prenehanja delovanja edinega slovenskega letalskega prevoznika.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.

Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni podatki bodo postali konec julija, z letno objavo.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.