Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, podrobni podatki, Slovenija, 2019

Uporaba spletnih strani ali portalov javnih ustanov za zasebne namene v zadnjih 12 mesecih

Spletne strani ali portale javnih ustanov je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v 1. četrtletju 2019 uporabljalo 53 % oseb, starih 16–74 let. Izpolnjen elektronski obrazec jih je v tem obdobju oddalo 21 %.   

  • 3.12.2019
  • |
  • končni podatki
Internet je omogočil digitalizacijo javne uprave in razvoj portala e-uprava, kjer javne ustanove nudijo podjetjem in državljanom na spletnih straneh različne storitve. Javne ustanove, kot so knjižnice, vrtci, izobraževalne ustanove (šole, fakultete), zdravstvene ustanove, centri za socialno delo, ministrstva, upravne enote, občine, in spletni portali, kot so zVEM (npr. eNAPOTNICE), eUprava, s tem omogočajo uporabnikom, da do želenih informacij pridejo hitreje in enostavneje in da različne postopke izvedejo elektronsko. V kakšnem obsegu so osebe, stare 16–74 let, uporabljale storitve e-uprave v zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) v 1. četrtletju 2019 za zasebne namene?   

Internet je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v 1. četrtletju 2019 uporabljalo 84 % oseb, starih 16–74 let. Odstotek uporabnikov interneta je bil najvišji med 16–24-letniki in 25–34-letniki (99 %), sledili so 35–44-letniki (95 %), 45–54-letniki (90 %), 55–64-letniki (71 %) in 65–74-letniki (48 %).


Storitve e-uprave uporabljala več kot polovica 16–74-letnikov  

V zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v 1. četrtletju 2019 je uporabljalo spletne strani ali portale javnih ustanov (storitve e-uprave) za zasebne namene 53 % oseb, starih 16–74 let. Storitve e-uprave so uporabljali v največjem odstotku 35–44-letniki (69 %), sledili so 16–24-letniki (s 66 %), 25–34-letniki (s 64 %), 45–54-letniki (s 54 %) in 55–64-letniki (z 41 %) ter 65–74-letniki (s 23 %).Različne informacije na spletnih straneh ali portalih javnih ustanov je v navedenem obdobju pridobivalo 45 % 16–74-letnikov, uradne obrazce pa jih je pridobivalo ali natisnilo 27 %. Izpolnjen elektronski obrazec oddalo več kot petina 16–74-letnikov

Prek spletnih strani ali portalov javnih ustanov, npr. spletnega portala eUprava, se lahko oddajo elektronsko tudi uradne vloge in tako ni treba fizično obiskati ustreznega urada. 

V 1. četrtletju 2019 oz. v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v tem četrtletju je vsaj en izpolnjen elektronski obrazec oddalo prek spletnih strani ali portalov javnih ustanov 21 % 16-74-letnikov. V največjem odstotku so to storitev uporabljali 35–44-letniki (33 %); sledili so 25–34-letniki (22 %), 16–24-letniki (21 %), 45–54-letniki (20 %), 55–64-letniki (16 %) in 65–74-letniki (9 %). Nobenega elektronskega obrazca ni v tem obdobju oddalo 63 % oseb, starih 16–74-let, ki so sicer v tem obdobju uporabljale internet, in 16 % 16–74-letnikov, ki v tem obdobju niso uporabljali interneta. 

Vsaj en izpolnjen uradni obrazec je moralo v tem obdobju oddati javnim ustanovam še 15 % oseb, starih 16–74 let (oz. okoli 220.00 oseb), ki pa tega niso opravile prek spletnih strani ali portalov javnih ustanov. Razlogi za to so bil različni: 31 % teh oseb je odgovorilo, da ni bilo na voljo ustrezne spletne storitve za oddajo elektronskega obrazca; 18 % jih je imelo pomisleke glede zaščite in varnosti osebnih podatkov; 11 % jih je odgovorila, da je elektronski obrazec namesto njih oddal nekdo drug, npr. sorodnik ali družinski član; 10 % pa, da je bila uporaba spletnih strani zanje prezahtevna, da za to nimajo ustreznega znanja oziroma veščin; 39 % jih tega ni izvedlo iz drugih razlogov.  


Vnos uporabniškega imena in gesla – najpogosteje uporabljen postopek za prepoznavanje identitete uporabnika pri uporabi spletnih strani ali portalov javnih ustanov 

Za dostop do uporabe spletnih storitev katerekoli javne ustanove se lahko uporabljajo različni elektronski identifikacijski postopki, s katerimi se zagotavlja in preverja istovetnost (identiteta) uporabnikov teh storitev.

Uporabnikov storitev različnih javnih ustanov je bilo v zadnjih 12 mesecih med osebami, starimi 16–74 let, 53 %. Največ teh oseb je kot elektronski identifikacijski postopek za dostop do spletnih storitev javnih ustanov uporabljalo uporabniško ime in geslo, 58 %. 43 % jih je za ta namen uporabljalo digitalno potrdilo (certifikat), 14 % pa enkratni generator gesel prek mobilnega telefona smsPASS.  

15 % oseb, starih 16–74 let, ki so uporabljale spletne strani ali portale javnih ustanov, je pri tem uporabljalo storitev za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS, npr. pri prijavi v portal eUprava. 

24 % 16–74-letnikov, ki so sicer uporabljali spletne strani ali portale javnih ustanov, pa pri tem v zadnjih 12 mesecih ni uporabilo nobenega elektronskega identifikacijskega postopka. 

Svoje digitalno potrdilo (certifikat) je v 1. četrtletju 2019 imelo 40 % 16–74-letnikov med tistimi, ki so v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v tem četrtletju uporabljali internet, 15 % izmed teh oseb pa je imelo enkratni generator gesel prek mobilnega telefona smsPASS.  


Elektronski identifikacijski postopki največkrat uporabljeni pri uporabi portala E-davki

76 % 16–74-letnikov med tistimi, ki so v zadnjih 12 mesecih uporabljali storitve e-uprave, je za dostop do teh storitev uporabljalo različne elektronske identifikacijske postopke, npr. digitalno potrdilo, smsPASS.

35 % teh oseb je uporabljalo omenjene postopke pri uporabi portala E-davki, 26 % pri uporabi spletnih strani s področja zdravja (npr. eNAROČANJE), 21 % pri uporabi portala eUprava, 18 % pri uporabi spletnih strani s področja šolstva (npr. eVŠ, elektronske storitve za študente), 13 % pri uporabi spletnih strani s področja sodstva (npr. zemljiške knjige), 7 % pri uporabi portala E-ZPIZ.

Zanimali so nas tudi razlogi za uporabo elektronskih identifikacijskih postopkov pri uporabi spletnih strani ali portalov javnih ustanov. Največ prej omenjenih oseb, 65 %, je odgovorilo, da so ta postopek uporabljali zato, ker je bilo to pri določenih storitvah obvezno; 37 % zato, ker ta postopek ni zahteven; 31 %, ker ti postopki omogočajo varno poslovanje, in prav tako 31 %, ker je elektronske identifikacijske postopke enostavno pridobiti.


Več podatkov za leto 2019 v podatkovni bazi SiStat


METODOLOŠKO OPOZORILO
Raziskovanje se delno izvaja kot ena od tehničnih podpornih aktivnosti (študije, vrednotenje in druge podlage, analize, strateški programski dokumenti) v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. 

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.