Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Digitalno podjetništvo, podrobni podatki, Slovenija, 2019

Nameni uporabe interneta v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi

Družbene medije uporablja 50 %, aplikacije za telefoniranje ali videotelefoniranje prek interneta uporablja 46 %, za spletno oglaševanje plačuje 27 % podjetij. 

  • 3.12.2019
  • |
  • končni podatki
Internet je osnovni element digitalne družbe, ki spreminja načine izvajanja aktivnosti v zasebnem in poslovnem življenju. V 1. četrtletju 2019 ga je uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan 74 % oseb, starih 16–74 let. V podjetjih je hkrati tudi strateško orodje za povečanje produktivnosti, razvoj novih poslovnih modelov itd.


Računalnike, povezane z internetom, uporablja pri svojem delu več kot polovica zaposlenih 

Dostop do interneta je imelo 99 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. Računalnike (vseh vrst), prenosne naprave ali pametne telefone, povezane z internetom, je pri svojem delu uporabljalo 52 % zaposlenih v omenjenih podjetjih; v podjetjih v proizvodnih dejavnostih je bilo takih zaposlenih 42 %, v podjetjih v storitvenih dejavnostih pa 64 %. V posameznih velikostnih skupinah podjetij (glede na število zaposlenih) je bil obseg uporabe navedenih naprav tak: v malih podjetjih jih je uporabljalo 54 %, v srednje velikih 49 % in v velikih podjetjih 53 % zaposlenih. 

Poleg dostopa do interneta je pomemben kazalnik tudi hitrost internetne povezave oz. hitrost prenosa podatkov prek interneta. Fiksno internetno povezavo, katere največja pogodbeno zagotovljena hitrost je bila vsaj 30 Mbit/s, je imelo 45 % podjetij (v 2018: 41 %), internetno povezavo s hitrostjo vsaj 30, vendar manj kot 100 Mbit/s, je imelo 22 % (v 2018: 21 %), internetno povezavo s hitrostjo vsaj 100 Mbit/s pa 22 % podjetij (v 2018: 19 %).  

Prenosne naprave (npr. prenosni ali tablični računalnik, pametni telefon), ki omogočajo dostop do interneta prek mobilnih telefonskih omrežij, je svojim zaposlenim dodelilo 83 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi. Te naprave je dobilo v uporabo 25 % zaposlenih v teh podjetjih (v 2018: 23 %).   


Aplikacije za telefoniranje ali videotelefoniranje prek interneta za poslovne namene uporablja skoraj polovica podjetij 

Dostopnost do interneta, povezljivost naprav z internetom sta omogočili razvoj novih spletnih storitev, ki nadomeščajo ali dopolnjujejo tradicionalne storitve. Tako imenovane storitve OTT (ang. over-the-top) omogočajo med drugim tudi telefoniranje ali videotelefoniranje prek interneta, neposredno sporočanje prek interneta.  

Storitve OTT – aplikacije za telefoniranje ali videotelefoniranje prek interneta za poslovne namene (npr. Skype/Skype for business, Viber, Facetime, WhatsApp/WhatsApp Business, WebEx) je uporabljalo 46 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi (41 % malih, 65 % srednje velikih in 79 % velikih podjetij). 


Polovica podjetij uporablja družbene medije, skoraj četrtina podjetij ima profil na vsaj dveh družbenih medijih

Družbeni mediji so pomemben dejavnik v tržnem komuniciranju. Podjetjem omogočajo neposredno komunikacijo s strankami. Družbene medije je uporabljala polovica podjetij z vsaj 10 zaposlenimi (v 2017: 47 %) oz. 48 % malih, 56 % srednje velikih in 82 % velikih podjetij. 27 % podjetij je uporabljalo en družbeni medij, 24 % podjetij pa vsaj dva.  

Profil na družabnih omrežjih, npr. na Facebooku, LinkedInu, je imelo 49 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi (v 2017: 45 %), na spletnih straneh za delitev multimedijskih vsebin, npr. na YouTubu, Instagramu, pa 23 % podjetij (v 2017: 17 %); svoj blog ali mikroblog, npr. profil na Twitterju, je imelo 8 % podjetij (v 2017: 7 %), orodja za izmenjavo znanj, ki temeljijo na Wiki, so uporabljali v 2 % podjetij (v 2017 prav tako 2 %).

83 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi, ki je imelo profil na družbenih medijih, je družbene medije uporabljalo za različne namene in v različnem obsegu: za oglaševanje, npr. za razvoj celostne podobe podjetja, za trženje izdelkov ali storitev, njihovo lansiranje, jih je uporabljalo 70 %; za komuniciranje s strankami, npr. za pridobivanje mnenj ali za odgovarjanja na mnenja ali vprašanja strank, 45 %; za pridobivanje novih sodelavcev, npr. za zaposlovanje ali novačenje, 39 %; 13 % podjetij je prek teh medijev vključevalo stranke v razvoj ali v inovacijo izdelkov ali storitev, ki so jih nudila.

Spletno stran je imelo 83 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi (lahko so imeli svojo ali pa so bili predstavljeni na spletni strani matičnega podjetja). 35 % podjetij je imelo na spletni strani povezavo do svojega profila na družabnih medijih. 

Med podjetji s spletno stranjo je bilo 29 % takih, ki so zbirali informacije o vedenju in značilnostih obiskovalcev svoje spletne strani (npr. o klikih, ogledih izdelkov ali storitev, ki so jih nudili) in ki so te informacije uporabljali npr. za oglaševalske namene ali za izboljšanje zadovoljstva strank. Med malimi podjetji s spletno stranjo je bilo takih 27 %, med srednje velikimi 35 % in med velikimi 52 %.  


Za oglaševanje na internetu plačuje več kot četrtina podjetij 

Za podjetja v digitalnem svetu je pomembno, da svoje oglaševanje prilagodijo tako, da oglasi dosežejo stranke ob pravem času. Za spletno oglaševanje (npr. oglase na internetnih iskalnikih, družbenih medijih, npr. na Facebooku, Googlu, YouTubu ali na drugih spletnih straneh) je plačevalo 27 % podjetij (v 2018: 22 %). Med malimi podjetji je bilo takih, ki so plačevali spletne oglase, 26 %, med srednje velikimi 28 % in med velikimi 41 %.  

Med podjetji, ki so plačevala za spletno oglaševanje, je bilo 92 % takih, ki so uporabljala oglaševanje, ki je temeljilo na vsebini spletne strani ali na ključnih besedah (kontekstualno oglaševanje), 28 % oglaševanje, ki je temeljilo na sledenju preteklim aktivnostim ali profilu uporabnikov interneta (oglaševanje na podlagi vedenjskih vzorcev), 27 % oglaševanje, ki je temeljilo na sledenju geolokaciji uporabnikov interneta (geolokoacijsko oglaševanje), in 5 % druge metode ciljnega spletnega oglaševanja.


Podatki za leto 2019 v podatkovni bazi SiStat

V zvezi z uporabo interneta, digitalizacijo poslovanja je ključnega pomena zagotavljanje varnosti pri uporabi IKT v podjetjih. Podrobni podatki o varni uporabi IKT, o uporabi družbenih medijev, elektronski izmenjavi informacij v podjetju, o e-trgovanju v podjetjih ipd. so na voljo v podatkovni bazi SiStat. 
METODOLOŠKO OPOZORILO
Objavljeni podatki so ocene, pridobljene v raziskovanju, na vzorcu, ki predstavlja podjetja z vsaj 10 zaposlenimi.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.