Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, november 2019

Cene v novembru 2019 v povprečju višje – na letni ravni za 1,4 %, na mesečni ravni za 0,1 %

Drobnoprodajne cene so se v povprečju v novembru 2019 zvišale: na letni ravni za 1,4 %, na mesečni ravni pa za 0,1 %. Dražje storitve so k letni inflaciji prispevale 1,1 odstotne točke, dražje blago pa 0,3 odstotne točke. Letno inflacijo so višale predvsem višje cene hrane.

  • 29.11.2019
  • |
  • končni podatki
Cene v novembru na letni ravni v povprečju višje za 1,4 %

V novembru 2019 smo imeli na letni ravni 1,4-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 2,0-odstotno), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila 1,6-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,8-odstotna).

Cene storitev so se v enem letu v povprečju zvišale za 3,3 %, cene blaga pa za 0,5 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 1,0 %, medtem ko so se cene trajnega in poltrajnega blaga znižale za 0,8 % oz. 0,2 %.

K skupnemu dvigu cen na letni ravni so po 0,4 odstotne točke prispevale višje cene hrane (sadje se je podražilo za 10,2 %, meso pa za 4,5 %) ter višje cene raznovrstnega blaga in storitev (med temi se je zasebno zdravstveno zavarovanje podražilo za 14,0 %). K letni inflaciji so 0,3 odstotne točke prispevale še višje cene storitev iz skupine oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem (za 7,4 %); 0,2 odstotne točke pa so prispevale višje cene gostinskih storitev (za 3,8 %).

Letno inflacijo so na drugi strani za 0,3 odstotne točke ublažile nižje cene naftnih derivatov (tekoča goriva so se pocenila za 5,5 %, goriva in maziva za osebna vozila pa za 5,3 %).  

Cene v novembru na mesečni ravni v povprečju višje za 0,1 %


Cene življenjskih potrebščin so bile v novembru 2019 v povprečju za 0,1 % višje kot v oktobru 2019. 

V mesecu novembru ni bilo večjih podražitev, ki bi izraziteje vplivale na mesečno inflacijo. Po 0,1 odstotne točke so k mesečni inflaciji prispevale dražje storitve zavarovanja (za 2,2 %) ter dražje sveže ali ohlajeno sadje (za 3,6 %), 0, 2 odstotne točke pa vse ostale novembrske podražitve.  

Na drugi strani so mesečno inflacijo nižale nižje cene nastanitvenih storitev (za 4,7 %), počitniških paketov (za 2,1 %) ter naftnih derivatov (tekoča goriva za 1,8 %, goriva in maziva za osebna vozila za 1,4 %); vsaka od omenjenih skupin je inflacijo znižala za 0,1 odstotne točke. 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin


Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v novembru 2019 1,4-odstotna (v novembru 2018 je bila 2,1-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,6-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 2,0-odstotna). Na mesečni ravni so cene v povprečju ostale enake kot v oktobru.

Storitve so se v letu dni podražile za 3,3 %, blago pa za 0,3 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 0,8 %, cene trajnega in poltrajnega blaga pa so se znižale za 1,0 % oz. 0,2 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v oktobru 2019 v državah članicah EMU 0,7-odstotna (v septembru 2019 je bila 0,8-odstotna). V državah članicah EU je bila 1,1-odstotna (v septembru 2019 je bila 1,2-odstotna). Najnižja je bila na Cipru (−0,5-odstotna), najvišja pa v Romuniji (3,2-odstotna); v Sloveniji je bila 1,5-odstotna.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
XI 19
XI 18
XI 19
X 19 
XI 19 
XII 18
I–XI 19
I–XI 18
XI 19–XII 18
XI 18–XII 17
XI 19
Ø 15 
Skupaj101,4100,1102,0101,6101,6105,52
01 Hrana in brezalkoholne pijače102,4100,3103,2101,5101,4108,02
02 Alkoholne pijače in tobak101,6100,1102,2100,9100,9106,04
03 Oblačila in obutev100,5100,6102,2101,3101,2106,37
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo102,199,6102,4104,3104,3110,72
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj101,0100,6100,8101,2101,2102,68
06 Zdravstvo101,4100,2101,4101,7101,6104,15
07 Prevoz98,499,699,999,199,198,01
08 Komunikacije101,2100,599,4100,9101,1104,91
09 Rekreacija in kultura100,299,6101,2101,7101,7101,84
10 Izobraževanje105,6100,0105,6103,7103,5111,83
11 Restavracije in hoteli102,899,1103,0103,0103,0108,88
12 Raznovrstno blago in storitve104,5101,3104,6102,3102,2109,76
  Blago100,5100,1101,6100,9100,9103,97
  Storitve103,399,9102,9103,1103,1108,86
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
XI 19
XI 18
XI 19
X 19 
XI 19 
XII 18
I–XI 19
I–XI 18
XI 19–XII 18
XI 18–XII 17
XI 191)
Ø 15 
Skupaj1,40,02,01,71,6105,77
01 Hrana in brezalkoholne pijače2,30,33,11,71,6107,69
02 Alkoholne pijače in tobak1,70,02,11,00,9105,99
03 Oblačila in obutev0,50,72,00,90,8105,22
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo1,9-0,42,34,54,6111,61
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,90,30,71,11,1101,04
06 Zdravstvo2,40,42,42,42,4105,95
07 Prevoz-1,9-0,4-0,1-0,9-0,999,32
08 Komunikacije0,40,4-1,50,20,5104,55
09 Rekreacija in kultura0,4-0,21,51,71,7103,22
10 Izobraževanje4,80,04,83,33,2110,64
11 Restavracije in hoteli3,5-0,53,63,43,3110,06
12 Raznovrstno blago in storitve3,40,83,52,01,9108,28
  Blago0,30,11,50,80,8103,61
  Storitve3,3-0,13,03,13,1109,57
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.