Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, oktober 2019

Realni prihodek v trgovini na drobno po dveh mesecih upadanja v oktobru 2019 narasel

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v oktobru 2019 za 0,7 % višji kot v prejšnjem mesecu, od prihodka v istem mesecu prejšnjega leta pa je bil za 5,4 % nižji.

  • 29.11.2019
  • |
  • začasni podatki
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno v oktobru 2019 na mesečni ravni višji, na letni ravni nižji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je v oktobru 2019 po dveh mesecih upadanja na mesečni ravni narasel; v primerjavi s septembrom 2019 je bil višji za 0,7 %. Rast realnega prihodka v celotni trgovini na drobno je bila posledica višjega realnega prihodka v trgovini na drobno z živili (za 1,9 %) in v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 0,2 %); realni prihodek v trgovini na drobno z neživili pa je v primerjavi s prejšnjim mesecem upadel (za 1,0 %).

V primerjavi z oktobrom 2018 je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno v oktobru 2019 za 5,4 % nižji, pri čemer se je najizraziteje znižal v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 13,2 %). Nižji je bil tudi v trgovini na drobno z neživili (za 0,4 %), v trgovini na drobno z živili pa je na letni ravni rahlo narasel (za 0,2 %).

V mesecih od januarja do oktobra 2019 je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno za 5,2 % višji kot v istem obdobju prejšnjega leta; realni prihodek od prodaje živil je bil višji za 1,8 %, od prodaje neživil za 5,1 % in od prodaje motornih goriv za 8,2 %. 

Realni prihodek od prodaje motornih vozil v oktobru 2019 nižji na mesečni in višji na letni ravni

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z motornimi vozili in od popravil le-teh je bil v oktobru 2019 na mesečni ravni nižji za 0,5 %, na letni ravni pa višji za 6,3 %. V prvih desetih mesecih tega leta je bil v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta višji za 4,0 %.
.

Podrobnejši podatki za oktober 2019 bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 24. 12. 2019. Sočasno s tokratno objavo objavljamo tam tudi podrobneje razčlenjene podatke o trgovini na drobno in podatke o trgovini na debelo za september 2019.
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
X 2019
IX 2019
X 2019
X 2018
I-X 2019
I-X 2018
X 2019
Ø 2015
Trgovina na drobno100,794,6105,2121,8
  Trgovina na drobno brez motornih goriv99,799,9103,6110,5
     živila, pijače, tobak101,9100,2101,897,6
     neživila (brez motornih goriv)99,099,6105,1123,3
  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi100,286,8108,2148,5
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh, Slovenija
X 2019
IX 2019
X 2019
X 2018
I-X 2019
I-X 2018
X 2019
Ø 2015
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil99,5106,3104,0164,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.