Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, oktober 2019

Izvoz in uvoz v oktobru 2019 višja kot v oktobru 2018

Izvoz in uvoz Slovenije sta bila v oktobru 2019 višja kot v oktobru 2018, predvsem zaradi povečanja vrednosti trgovanja z državami nečlanicami EU. Pri trgovanju s tujino je bil v oktobru 2019 ustvarjen primanjkljaj, prav tako kot v prvih desetih mesecih tega leta skupaj.

  • 10.12.2019
  • |
  • začasni podatki
Blagovna menjava v oktobru 2019 višja kot v oktobru 2018

Izvoz je bil v oktobru 2019 za 7,1 % višji kot v oktobru 2018 (znašal je 3.078,7 milijona EUR), uvoz pa za 7,6 % (znašal je 3.182,1 milijona EUR). Vrednosti obeh, tako izvoza kot uvoza, sta bili v oktobru 2019 višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in mesečnega uvoza v letu 2018: vrednost izvoza za 19,7 %, vrednost uvoza pa za 24,4 %.

Slovenija je v oktobru 2019 petič v tem letu zabeležila mesečni primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino, tokrat v vrednosti 103,4 milijona EUR (ta je bil predvsem posledica večjega uvoza iz držav nečlanic EU). Pokritost uvoza z izvozom v oktobru 2019 je bila 96,8-odstotna.

Vrednost trgovanja z državami članicami EU v oktobru 2019 nižja, z državami nečlanicami pa višja kot v oktobru 2018


Oktober je bil tretji mesec v letu 2019 (poleg junija in avgusta), v katerem je bila vrednost trgovanja z državami članicami EU nižja kot v istem mesecu preteklega leta. V oktobru 2019 je izvoz v to skupino držav znašal 2.212,9 milijona EUR, kar je za 1,5 % manj kot v oktobru 2018. Uvoz iz teh držav pa je znašal 2.181,1 milijona EUR, kar je za 3,8 % manj kot v oktobru 2018. Na padec izvoza v to skupino držav je najbolj vplivalo zmanjšanje vrednosti izvoza energentov (proizvodov iz skupin nafta in naftni derivati ter električna energija). Pri uvozu iz držav EU je bila opazno nižja kot pred enim letom vrednost proizvodov iz skupin železo in jeklonafta in naftni derivati ter papir in karton ter izdelki iz celuloze.

Vrednost trgovanja z državami nečlanicami EU je bila tudi v oktobru 2019, kot v vseh mesecih leta 2019 doslej, višja kot v istem mesecu prejšnjega leta. Izvoz v države, ki niso v EU, je v oktobru 2019 dosegel vrednost 865,9 milijona EUR ali 37,6 % več kot v oktobru 2018. Uvoz iz teh držav pa je znašal 1.001,0 milijona EUR ali 45,1 % več kot v oktobru 2018. K rasti izvoza v te države je največ prispevala višja vrednost izvoza proizvodov iz skupin medicinski in farmacevtski proizvodi in organski kemični proizvodi. Tudi k rasti uvoza od tam so največji delež vrednosti prispevali proizvodi iz skupine medicinski in farmacevtski proizvodi

Pri trgovanju s tujino v prvih desetih mesecih 2019 skupaj ustvarjen primanjkljaj

V obdobju od januarja do oktobra 2019 je bila vrednost izvoza Slovenije 28.189,4 milijona EUR, vrednost uvoza pa 28.390,0 milijona EUR. Obe vrednosti sta bili višji kot v istem obdobju preteklega leta: vrednost izvoza za 9,4 %, vrednost uvoza pa za 11,6 %.

V prvih desetih mesecih leta 2019 skupaj je bil pri trgovanju s tujino ustvarjen primanjkljaj v vrednosti 200,6 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom je bila 99,3-odstotna.
Trgovinska bilanca, Slovenija
Trgovinska bilanca, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
X 2019I–X 2019X 2019
X 2018
I–X 2019
I–X 2018
1.000 EURindeks
Izvoz3.078.73228.189.438107,1109,4
EU-282.212.88120.913.75098,5104,6
države nečlanice EU865.8527.275.687137,6126,0
Uvoz3.182.10128.390.042107,6111,6
EU-282.181.08620.844.43396,2104,1
države nečlanice EU1.001.0147.545.609145,1139,3
Trgovinska bilanca-103.368-200.604-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %96,899,3-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2019 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni junija 2020.

Skupine proizvodov, omenjene v tretjem in četrtem odstavku objave, so skupine proizvodov po Standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji na dvomestni ravni.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.