Plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 3. četrtletje 2019

Povprečna mesečna plača za 1,0 % višja od plače za 2. četrtletje 2019

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2019 je znašala 1.030,52 EUR bruto oz. 714,46 EUR neto; od plače za 2. četrtletje 2019 je bila tako nominalno kot realno višja za 1,0 %.

  • 5.12.2019
  • |
  • končni podatki

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah višja od plače za 2. četrtletje 2019 in od plače za 3. četrtletje 2018
Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2019 je znašala 1.030,52 EUR bruto oz. 714,46 EUR neto; v primerjavi s plačo za 2. četrtletje 2019 je bila nominalno in realno višja za 1,0 %.

Povprečna mesečna bruto plača za 3. četrtletje 2019 je bila v primerjavi s plačo za 3. četrtletje 2018 nominalno in realno višja, in sicer nominalno za 4,7 %, realno pa za 2,7 %.

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah najvišja v dejavnosti rudarstvo
Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2019 je bila najvišja v dejavnosti rudarstvo (932,28 EUR).

Glede na plačo za 2. četrtletje 2019 je bila povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2019 višja v večini dejavnosti; najizraziteje se je zvišala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter v dejavnosti izobraževanje (v vsaki za 4,0 %).

Stopnje rasti povprečne mesečne neto plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne mesečne neto plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija
Ø VII–IX 2019Ø VII–IX 2019
Ø IV–VI 2019
Ø VII–IX 2019
Ø VII–IX 2018
EURnominalni indeksrealni indeksnominalni indeksrealni indeks
Bruto1.030,52101,0101,0104,7102,7
Neto714,46101,0101,0104,0102,0
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
EURindeksEURindeks
VII 20191.033,60101,5105,0716,24101,4104,1
VIII 20191.029,1799,6104,1713,5299,6103,5
IX 20191.028,80100,0105,1713,62100,0104,3
Vir: SURS
Realni indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
indeks
VII 2019102,2102,9102,1102,1
VIII 201999,2101,899,2101,2
IX 2019100,2103,3100,2102,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.