Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, oktober 2019

V oktobru 2019 odkupljenega za 1,2 % več mleka kot v oktobru 2018

S kmetijskih gospodarstev je bilo v oktobru 2019 odkupljenih več kot 46.000 ton kravjega mleka. Mlekarne so v oktobru 2019 povečale proizvodnjo vseh skupin mlečnih izdelkov.

  • 29.11.2019
  • |
  • začasni podatki

Tudi v oktobru 2019 odkupljenega več mleka kot pred letom dni
Oktober 2019 je bil že tretji mesec zapored, v katerem je bil odkup mleka s kmetijskih gospodarstev večji kot v istem mesecu prejšnjega leta. V oktobru 2019 je bilo namreč odkupljenih več kot 46.000 ton kravjega mleka  ali za 1,2 % več kot v oktobru 2018 in za 2,7 % več kot v predhodnem mesecu. Skupna količina mleka, odkupljenega od januarja do oktobra 2019, pa je bila za 1,8 % manjša kot v istem obdobju 2018.

Oktobra 2019 odkupljeno mleko vsebovalo več maščob in beljakovin kot mleko, odkupljeno oktobra 2018
Deleža maščob in beljakovin sta bila večja kot v predhodnem mesecu, pa tudi večja kot oktobra prejšnjega leta. Mleko, odkupljeno v prvih desetih mesecih leta 2019, pa je vsebovalo več beljakovin kot mleko, odkupljeno v istem obdobju prejšnjega leta, maščob pa nekoliko manj.

Mlekarne proizvedle v oktobru 2019 vseh skupin mlečnih izdelkov več kot v septembru
Konzumnega mleka so proizvedle  skoraj 10 % več kot v septembru 2019, smetane in masla okrog 7 % več ter sira in fermentiranih mlečnih izdelkov okrog 5 % več.
V primerjavi s proizvodnjo v oktobru 2018 pa so le sira proizvedle manj (za 2 %), drugih mlečnih proizvodov pa več (smetane za 8 %, fermentiranih mlečnih izdelkov in konzumnega mleka za okrog 4 % ter masla za skoraj 2 %).

Proizvodnja najpomembnejših skupin mlečnih izdelkov letos nižja kljub višji proizvodnji v oktobru
Mlekarne so od začetka leta do konca oktobra 2019 proizvedle le fermentiranih mlečnih izdelkov več kot v istem obdobju prejšnjega leta (za nekaj več kot 3 %).  Smetane so proizvedle skoraj enako količino kot v istem obdobju prejšnjega leta, preostalih izdelkov pa manj: masla za skoraj 5 %, konzumnega mleka in sira pa za skoraj 3 % manj.
Proizvodnja mleka v prahu je letos (in je bila tudi v zadnjih mesecih) večja kot lani. Visoki indeksi pa so predvsem posledica zelo nizke lanske proizvodnje.

Mleko na mednarodnem trgu
Vabimo vas, da si ogledate tudi podatke na strani »  EU Milk Market Observatory«; tam boste našli statistične podatke o cenah in proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov v drugih državah. Odkupna cena mleka v EU  se je v septembru 2019 povečala kar za 2,3 % in je znašala 0,344 EUR/kg. Po trenutnih ocenah je v oktobru predvideno manjše znižanje cene.

Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Vir: SURS
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
X 18IX 19X 19I–X 18I–X 19X 19 
IX 19
X 19
X 18
I–X 19
I–X 18
toneindeks
Skupaj45.58544.93446.133482.138473.367102,7101,298,2
  slovenske mlekarne31.51532.34032.929333.203340.412101,8104,5102,2
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
X 18IX 19X 19I–X 18I–X 19X 19 
IX 19
X 19
X 18
I–X 19
I–X 18
%indeks
Maščoba4,174,084,184,124,12102,5100,299,9
Beljakovine3,453,373,463,353,37102,7100,3100,5
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
X 18IX 19X 19I–X 18I–X 19X 19 
IX 19
X 19
X 18
I–X 19
I–X 18
toneindeks
Konzumno mleko12.65611.99713.138140.014136.265109,5103,897,3
Smetana1.0361.0501.11910.03110.035106,6108,0100,0
Fermentirani mlečni izdelki3.7523.7233.91337.21538.458105,1104,3103,3
Mleko v prahu--zzz165,5219,7146,4
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)2332212362.0731.972107,0101,595,2
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1.4151.3291.39213.95113.557104,798,497,2
z statistično zaupno
- ni pojava
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2019 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni do 14. 2. 2020.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.