Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 3. četrtletje 2019

Stopnja anketne brezposelnosti v 3. četrtletju 2019 4,8-odstotna, za 0,2-odstotne točke nižja kot pred enim letom

Število delovno aktivnih prebivalcev Slovenije je bilo v 3. četrtletju 2019 za 0,9 % nižje kot v 3. četrtletju 2018. Število brezposelnih pa je bilo v opazovanem četrtletju za 5,4 % nižje kot pred enim letom.

  • 29. 11. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 3. četrtletju 2019 za 0,2 odstotne točke nižja kot v istem obdobju 2018. Glede na prejšnje četrtletje pa je bila višja, in to za moške za 0,8, za ženske pa za 0,4 odstotne točke; najizraziteje se je zvišala v starostni skupini 15–29 let (za 1,3 odstotne točke).
 
Anketno brezposelnih v 3. četrtletju 2019 za 5,4 % manj kot pred enim letom
Brezposelnih oseb je bilo v 3. četrtletju 2019 približno 49.000, kar je za 5,4 % manj kot v 3. četrtletju 2018, pri čemer se je število brezposelnih moških za 5,8 % zvišalo, število brezposelnih žensk pa za 15 % znižalo. Glede na 2. četrtletje 2019 se je število brezposelnih zvišalo za 13,2 %.

Delovno aktivnih oseb je bilo v 3. četrtletju 2019 v Sloveniji 982.000, kar je za 0,9 % manj kot v 3. četrtletju 2018. Za koliko je naraslo oz. za koliko se je zmanjšalo število oseb v posamezni skupini delovno aktivnih glede na isto obdobje 2018:


Samozaposlenih v 3. četrtletju 2019 za 6,1 % manj kot v 3. četrtletju 2018 
Samozaposlenih oseb je bilo v opazovanem četrtletju 119.000 ali za 6,1 % manj kot v istem obdobju prejšnjega leta. Koliko samozaposlenih je zaposlovalo tudi druge? Podatki kažejo, da je v 3. četrtletju 2019 imelo vsaj enega zaposlenega 26 % samozaposlenih, preostalih 74 % samozaposlenih pa ni zaposlovalo drugih.
Zaposlenih z delovnim časom, krajšim od polnega, za 8 % manj kot pred enim letom
Od skupno 849.000 zaposlenih je v 3. četrtletju 2019 delalo s polnim delovnim časom 92 %, z delovnim časom, krajšim od polnega, pa 8 %. Glede na isto obdobje prejšnjega leta se je delež prvih (s polnim delovnim časom) povečal za 2 %, delež drugih (z delovnim časom, krajšim od polnega) pa zmanjšal za 7,7 %. Zaposlenih z delovnim časom, krajšim od polnega, je bilo približno 66.000. 26,9 % teh oseb je imelo tak delovni čas zaradi bolezni, invalidnosti ali delne upokojitve, 25,1 % zaradi izobraževanja, usposabljanja, 48,1 % pa iz drugih razlogov (pomanjkanje dela, skrb za otroka in/ali odraslega, niso mogli najti dela, družinski razlogi).Prebivalstvo po aktivnosti, Slovenija (število v 1.000)
IV–VI 2019VII–IX 2019
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
Prebivalci – skupaj2.0811.0391.0422.0891.0461.043
Aktivni1.0345594761.031559471
   Delovno aktivni991537453982534448
   …Zaposleni845441404849447402
   …Samozaposleni12687391198138
   …Pomagajoči družinski člani2010M10M146M7M
   Brezposelni432122492524
Neaktivni733319414744324419
Vir: SURS
Oznaka:
M - manj natančna ocena - previdna uporaba
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.