Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, september 2019

Prihodek od prodaje storitev v septembru 2019 nižji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje storitev je bil v septembru 2019 na mesečni ravni za 0,8 % nižji, na letni ravni pa za 3,4 % višji.

  • 26.11.2019
  • |
  • začasni podatki

Prihodek od prodaje storitev v septembru 2019 nižji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje storitev je bil na mesečni ravni v septembru 2019 nižji za 0,8 %. Na nižji septembrski prihodek je vplival predvsem padec prihodka v dejavnosti promet in skladiščenje (za 2,4 %). V tej dejavnosti se je prihodek zmanjšal zaradi izrazitega padca prihodka v zračnem prometu, kar je bilo posledica prenehanja delovanja edinega slovenskega letalskega prevoznika. Nižji kot v prejšnjem mesecu je bil še prihodek v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 1,6 %) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,6 %). V preostalih skupinah storitvenih dejavnosti pa je bil višji, in sicer v poslovanju z nepremičninami za 7,4 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti za 1,7 % ter v gostinstvu za 0,9 %.

Nižja rast prihodka od prodaje storitev na letni ravni

Prihodek od prodaje storitev je bil v septembru 2019 glede na prihodek v istem mesecu prejšnjega leta sicer za 3,4 % višji, vendar je bila to najnižja rast v zadnjih dveh letih. Tako kot na mesečni ravni je tudi na nižjo medletno rast vplival padec prihodka v dejavnosti promet in skladiščenje (za 1,4 %). To je bil prvi upad prihodka v tej dejavnosti po letu 2013, kar je bilo posledica že omenjenega prenehanja delovanja edinega slovenskega letalskega prevoznika. V vseh preostalih skupinah storitvenih dejavnostih pa se je prihodek na letni ravni zvišal: v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 13,6 %, v gostinstvu za 7,3 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 4,5 %, v poslovanju z nepremičninami za 2,7 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 1,4 %.

V prvih devetih mesecih leta 2019 je bil prihodek od prodaje storitev za 6,1 % višji kot v istem obdobju 2018. Višji je bil v vseh opazovanih skupinah storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 9,7 %).

Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
IX 2019
VIII 2019
IX 2019
IX 2018
I-IX 2019
I-IX 2018
IX 2019
Ø 2015
Skupaj1)99,2103,4106,1130,6
H Promet in skladiščenje97,698,6105,7129
49 Kopenski promet; cevovodni transport100,3103,7107,1137,6
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni prometzzzz
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti97,095,5105,3133,4
53 Poštna in kurirska dejavnost99,5105,1103,4120,2
I Gostinstvo100,9107,3108,0141,3
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve102,2109,3106,2124
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač99,2107,1109,3154,1
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti98,4101,4104,3117,5
58 Založništvo101,6103,9107,0134,8
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi95,8104,1106,3140,2
60 Radijska in televizijska dejavnost93,3101,1103,3115
61 Telekomunikacijske dejavnosti97,997,1100,697
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti100,7108,8107,6138,9
63 Druge informacijske dejavnosti102,3108,4115,0177,7
L Poslovanje z nepremičninami107,4102,7100,9122,3
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)101,7113,6109,7136,1
69 Pravne in računovodske dejavnosti116,5102,7101,6107,4
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje114,5123,9113,9184,2
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje103,7114,7112,3128,2
73 Oglaševanje in raziskovanje trga96,8112,6104,5137
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti103,2113,6110,4154,8
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti99,4104,5104,4138,1
77 Dajanje v najem in zakup95,6120,9112,5222,2
78 Zaposlovalne dejavnosti99,897,895,6127,6
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti99,5106,3102,4128,7
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti99,3104,7105,5111,8
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice99,4103,4108,4124
81.2 Čiščenje97,0100,1106,4123,3
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti91,9105,8119,1173,3
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja, razen iz podatkov za naslednje storitvene dejavnosti: poslovanje z nepremičninami (L68), dajanje v najem in zakup (N77) ter oskrba stavb in okolice (N81); podatki za te dejavnosti so na voljo od leta 2015 naprej, na voljo so samo originalni podatki, ki jih zaradi kratkosti časovnih vrst še ne desezoniramo.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.