Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Oskrba z energijo, Slovenija, 2019

V letu 2019 je bila energetska odvisnost Slovenije 48-odstotna

Domači viri energije so zadostovali za zadovoljitev 52 % potreb po energiji; oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza.  

  • 15.5.2020
  • |
  • začasni podatki
Skupna količina domačih virov energije v Sloveniji v letu 2019 je bila 3,5 mio. toe (=148 PJ), kar je za 0,3 % manj kot v letu 2018. 

Z domačimi viri energije je Slovenija v letu 2019 zadovoljila 52 % potreb po energiji. Preostala količina je bila zagotovljena iz uvoza; oskrba z naftnimi proizvodi je bila v celoti zagotovljena iz uvoza.

Za oskrbo Slovenije z energijo je bilo v letu 2019 na voljo 6,6 mio. toe (=278 PJ), kar je za 3 % manj kot v letu 2018.

V strukturi oskrbe z energijo so tudi v letu 2019 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 32 %; delež jedrske energije je znašal 23 %, delež energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo) je znašal 18 %, delež premoga 16 % in delež zemeljskega plina 11 %. 

Oskrba z energijo, Slovenija, 2019
Oskrba z energijo, Slovenija, 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o letni energetski statistiki za leto 2019 bodo objavljeni 17. 9. 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.