Gospodarska klima, Slovenija, november 2019

Gospodarsko razpoloženje se še naprej slabša

Gospodarsko razpoloženje se je tudi v novembru 2019 glede na prejšnji mesec poslabšalo in se je tako že precej približalo dolgoletnemu povprečju. To je bilo že četrto zaporedno mesečno znižanje tega kazalnika.

  • 25. 11. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Padanje na mesečni ravni se nadaljuje

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v novembru 2019 (2,4 odstotne točke) za 1,7 odstotne točke nižja kot v oktobru (4,1 odstotne točke). Od januarja letos je vrednost tega kazalnika padla že za 9,7 odstotne točke in se je tako že precej približala dolgoletnemu povprečju (od tega povprečja je višja le še za 2,7 odstotne točke). Gospodarsko razpoloženje je bilo nazadnje tako negativno konec leta 2014.

Na znižanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,7 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,7 odstotne točke) in med potrošniki (za 0,5 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih na mesečno spremembo gospodarske klime je bil tokrat majhen, vendar pozitiven (za 0,1 odstotne točke), medtem ko kazalnik zaupanja v gradbeništvu tokrat na mesečno spremembo ni vplival.

Gospodarsko razpoloženje na letni ravni precej slabše

V novembru 2019 je bil kazalnik gospodarske klime za 7,6 odstotne točke nižji kot v novembru 2018.

Znižanje vrednosti tega kazalnika na letni ravni je bilo posledica negativnih vplivov kazalnikov zaupanja v vseh opazovanih dejavnostih; najbolj je vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 3,9 odstotne točke), sledili so kazalniki zaupanja med potrošniki (za 1,7 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 0,9 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,8 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke).

Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–november 2019
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–november 2019
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, november 2019
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, november 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.