Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, september 2019

V zadnjem mesecu poletne sezone skoraj 1,5 milijona turističnih prenočitev

Turistični nastanitveni obrati so v septembru 2019 zabeležili skoraj 623.000 prihodov turistov in skoraj 1,5 milijona njihovih prenočitev. Prihodov je bilo za 3 % več, prenočitev pa za 4 % manj kot v septembru 2018. 77 % vseh turističnih prenočitev so tudi v tem mesecu ustvarili tuji turisti.

  • 22.11.2019
  • |
  • končni podatki
Prihodov turistov več, njihovih prenočitev pa manj kot v septembru 2018
V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v septembru 2019 zabeleženih 622.739 prihodov turistov in več kot 1,4 milijona turističnih prenočitev. Prihodov domačih turistov je bilo več kot 122.000 (kar je približno toliko kot v septembru 2018), njihovih prenočitev pa več kot 331.000 (kar je 5 % manj kot v septembru 2018). Prihodov tujih turistov je bilo več kot 500.000 (kar je 3 % več kot v septembru 2018), njihovih prenočitev pa več kot 1,1 milijona (kar je 4 % manj kot v septembru 2018). Tuji turisti so v septembru 2019 ustvarili 77 % vseh turističnih prenočitev, ustvarjenih v Sloveniji v tem mesecu.

Med tujimi turisti največ turistov iz Nemčije
Ključni turistični trgi, od koder so bili tuji turisti, ki so v septembru 2019 ustvarili v Sloveniji največ turističnih prenočitev, so bili: Nemčija (20 % ali skoraj 227.000 prenočitev), Avstrija (9 %), Italija (7 %), Združeno kraljestvo (5 %) in Češka (4 %).
Glede na september 2018 se je najizraziteje povečalo število prenočitev turistov iz Nemčije (za 13 %), sledili so turisti iz Češke (za 5 %). Število prenočitev turistov iz Avstrije, Italije in Združenega kraljestva pa se je glede na september 2018 zmanjšalo.

Manj prenočitev v skoraj vseh vrstah turističnih občin
Na ravni vrst turističnih občin je bilo v septembru 2019 ustvarjenih največ prenočitev turistov v gorskih občinah (30 % ali več kot 433.000); sledile so obmorske občine (22 %), zdraviliške občine (17 %) in občina Ljubljana (16 %). 
V vseh vrstah turističnih občin, razen v obmorskih, je bilo v septembru 2019 manj prenočitev kot v septembru 2018. V gorskih občinah jih je bilo za 6 % manj, v zdraviliških za 5 % in v občini Ljubljana za 2 %. V obmorskih občinah jih je bilo približno toliko kot v septembru 2018. 

Skoraj 680.000 prenočitev v hotelih
Največ prenočitev so turisti ustvarili v hotelih (47 % ali več kot 678.000) in zasebnih sobah, apartmajih in hišah (21 %), vendar v obojih manj kot v septembru 2018 (v prvih za 5 % manj, v drugih pa za 6 % manj). Na tretje mesto so se po številu prenočitev uvrstili kampi (12 % prenočitev ali 3 % več prenočitev kot v septembru 2018).
Sicer se je število prenočitev glede na september 2018 najbolj povečalo v kategoriji prenočišča (za 27 %). V teh je bilo v septembru 2019 zabeleženih približno 43.000 turističnih prenočitev.

Do konca septembra že več kot 13 milijonov turističnih prenočitev 
Od začetka leta do konca septembra 2019 je bilo v Sloveniji zabeleženih več kot 5,1 milijona prihodov turistov in več kot 13,2 milijona njihovih prenočitev, kar je 6 % več prihodov in 2 % več prenočitev kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat. 
Turistični promet, Slovenija
Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, september 2019 – končni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
IX 2019I–IX 2019IX 2019
IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
IX 2019I–IX 2019IX 2019
IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj622.7395.148.098102,6105,61.456.62413.218.03996,0101,8
Domači122.4221.187.919100,7101,3331.1663.530.84594,897,9
Tuji500.3173.960.179103,1107,01.125.4589.687.19496,3103,3
  od tega
  iz Nemčije92.762525.810115,7115,7226.5501.367.725113,3112,6
  iz Avstrije40.888309.228103,1104,4104.705797.70397,3101,3
  iz Italije39.663452.51692,4100,683.649993.15186,898,0
  iz Združenega kraljestva22.080144.04597,098,058.076400.50090,795,7
  iz Češke20.686177.047107,7118,449.474474.809105,0119,0
  iz Združenih držav24.229125.477104,6108,148.449271.14196,4104,1
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in nastanitvenih obratih, september 2019 – končni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
IX 2019I–IX 2019IX 2019
IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
IX 2019I–IX 2019IX 2019
IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj622.7395.148.098102,6105,61.456.62413.218.03996,0101,8
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine72.554764.68194,699,6254.3292.677.13695,298,2
  Gorske občine205.1591.645.761101,7106,6433.4724.140.90094,3104,4
  Obmorske občine103.955805.988102,3103,4317.0202.617.719100,1101,0
  Ljubljana113.942893.251107,0111,4229.0441.771.50098,3106,1
  Mestne občine50.676416.162101,4103,289.597824.42690,297,2
  Druge občine76.453622.255108,7107,7133.1621.186.35894,0100,1
Nastanitveni obrati
  Hoteli293.8302.374.942100,6103,8678.7575.786.21094,699,1
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše117.2481.010.141102,1115,5306.0812.868.78993,8112,2
  Kampi  71.658667.600107,2110,7174.5301.913.010102,8106,2
  Mladinski hoteli28.617204.021102,398,152.001399.861100,997,5
  Prenočišča20.446147.757139,2123,943.015323.567127,1110,6
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.