Indeksi uvoznih cen, Slovenija, oktober 2019

Cene uvoženih proizvodov v oktobru 2019 na mesečni ravni višje za 0,1 %, na letni ravni pa nižje za 2,4 %

Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru 2019 v povprečju za 0,1 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 2,4 % nižje kot pred enim letom.

  • 29. 11. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene uvoženih proizvodov v oktobru 2019 za 0,1 % višje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru 2019 v povprečju za 0,1 % višje kot v septembru 2019. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se za 0,2 % znižale, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se za 0,4 % zvišale.
  
Najizraziteje so se v oktobru 2019 zvišale cene proizvodov v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 13,7 %) in cene proizvodov v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 7,6 %). Najbolj znižale pa so se cene uvoženih proizvodov v skupini papir in izdelki iz papirja (za 1,6 %) in v skupini usnje, usnjeni in sorodni izdelki (za 1,3 %). 

Od uvoženih proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v oktobru 2019 podražili energenti (za 2,3 %) ter proizvodi za investicije (za 0,2 %), medtem ko so se cene surovin ter proizvodov za široko porabo znižale (prve za 0,5 %, druge pa za 0,1 %). 

Cene uvoženih proizvodov za 2,4 % nižje kot pred enim letom

Padanje cen uvoženih proizvodov na letni ravni se je nadaljevalo tudi v oktobru 2019; v tem mesecu so se znižale v povprečju za 2,4 %. Znižale so se tako cene proizvodov, dobavljenih iz držav evrskega območja (za 2,7 %), kot cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja (za 2,1 %).

V primerjavi z oktobrom 2018 so se najopazneje znižale cene uvoženih proizvodov v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 43,9 %), sledile so cene v skupinah usnje, usnjeni in sorodni izdelki (za 17,7 %) ter oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 17,5 %). Cene proizvodov v skupini premog in lignit ter v skupini živila pa so se izraziteje zvišale (prve za 9,9 %,  druge za 4,0 %). 
  

Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
X 2019
IX 2019
X 2019
XII 2018
X 2019
X 2018
I–X 2019
I–X 2018
X 2019
 Ø 2015 
Skupaj100,199,097,699,7103,69
Evrsko območje99,899,197,399,3105,79
Zunaj evrsko območje100,498,897,9100,1101,06
Proizvodi po namenu porabe
Surovine99,597,496,799,2103,24
Energenti102,396,686,196,8117,92
Proizvodi za investicije100,2101,2101,4101,3102,02
Proizvodi za široko porabo99,999,799,199,2100,46
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2008)
B Rude in kamnine108,871,866,887,795,61
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti99,899,998,6100,0103,62
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro107,685,082,594,8118,94
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.