Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Mnenje potrošnikov, Slovenija, november 2019

Zaupanje potrošnikov se je v novembru 2019 še naprej zmanjševalo

Razpoloženje potrošnikov se je v novembru poslabšalo že četrti mesec zapored. Tako pesimistični so bili potrošniki nazadnje sredi leta 2016. V novembru 2019 so potrošniki primernost trenutnih razmer za večje nakupe ocenili precej slabše kot v oktobru.

  • 21.11.2019
  • |
  • končni podatki
Zaupanje potrošnikov se na mesečni ravni še naprej manjša

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v novembru 2019 na mesečni ravni poslabšal za 2 odstotni točki, kar je bilo že četrto zaporedno mesečno poslabšanje. Tako negativen je bil nazadnje sredi leta 2016. Vrednost kazalnika se počasi približuje dolgoletnemu povprečju, od katerega je bila v novembru višja le še za 4 odstotne točke.

Vrednost kazalnika zaupanja so nižali vsi štirje kazalniki, ki ga sestavljajo. Pričakovanje potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi se je poslabšalo za 3 odstotne točke, pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu, števila brezposelnih in varčevanja pa vsako za 2 odstotni točki.

Med preostalimi kazalniki se je najizraziteje poslabšal kazalnik primernost trenutnih gospodarskih razmer za večje nakupe, na mesečni ravni kar za 12 odsotnih točk. Vrednost tega kazalnika v novembru letos je bila najnižja v zadnjih treh letih. Poleg tega sta se opazneje poslabšala tudi kazalnika gospodarsko stanje v zadnjih 12 mesecih (za 8 odstotnih točk) in primernost trenutnih gospodarskih razmer za varčevanje (za 5 odstotnih točk).

Zaupanje potrošnikov slabše tudi na letni ravni

Glede na november 2018 je bilo zaupanje potrošnikov nižje za 9 odstotnih točk. Vrednost tega kazalnika je znižalo poslabšanje treh kazalnikov pričakovanj, in sicer pričakovanje glede števila brezposelnih (za 16 odstotnih točk) in glede gospodarskega stanja v državi (za 15 odstotnih točk) ter glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 4 odstotne točke). Pričakovanje glede varčevanja se je nekoliko izboljšalo (za 1 odstotno točko).

Na letni ravni so se v največji meri poslabšali kazalniki, ki merijo mnenje potrošnikov o splošnih gospodarskih razmerah v državi. Poleg že omenjenih pričakovanj glede števila brezposelnih in gospodarskega stanja, sta se precej poslabšala tudi kazalnika primernost trenutnega gospodarskega stanja za večje nakupe in gospodarsko stanje v državi v zadnjih 12 mesecih (vsak za 14 odstotnih točk).
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–november 2019
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–november 2019
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, november 2019
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, november 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Metodološke spremembe v letu 2016
Do konca leta 2015 so se podatki za to raziskovanje zbirali samo s telefonskim anketiranjem. Od januarja 2016 kombiniramo anketiranje po telefonu s spletnim vprašalnikom. Način zbiranja podatkov vpliva na izražena mnenja, kar kažejo tudi izsledki drugih raziskovanj.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.