Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prodaja v decembru

Rast decembrske prodaje se umirja

December je mesec, ko najbolj na široko odpremo denarnice. V zadnjem mesecu leta namreč porabimo z nakupovanji po trgovinah več denarja kot v katerem koli drugem mesecu. Tako je bilo tudi v decembru 2018, le da se je prodaja povečala v nekoliko manjši meri kot v preteklih letih.

  • 27.11.2019
  • |
  • brez statusa
Prodaja v trgovini na drobno je bila v decembru 2018 za 15,3 % višja od povprečne mesečne prodaje v tem letu. Višja je bila tudi od vrednosti prodaje v decembru 2017 (za 1,4 %), rast pa je bila nekoliko manjša kot v decembru 2017 (za 3,8 odstotne točke).

Česa kupimo v prednovoletnem času največ?

V prednovoletnem času se najbolj poveča prodaja elektronskih in gospodinjskih naprav, čedalje več kupimo v tem času tudi kozmetike in oblačil, poveča se tudi nakup živil. Vedno več ljudi pa opravi praznične nakupe kar prek interneta.

Prodaje v trgovinah z elektronskimi in gospodinjskimi napravami je bila v decembru 2018 za 37,4 % višja od povprečne mesečne prodaje v tem letu, v trgovinah z živili je bila višja za 19,0 %, v trgovinah s kozmetiko pa za 16,3 %.

Tudi rast decembrske prodaje na letni ravni kaže, da smo v decembru 2018 porabili več denarja kot v decembru 2017, a se je rast prodaje v primerjavi decembrom prejšnjega leta nekoliko umirila. Glede na december 2017 se je povečala prodaja kozmetike (za 8,4 %), pohištva (za 7,9 %) ter elektronskih in gospodinjskih naprav (2,2 %), medtem ko je prodaja izdelkov iz skupin knjige in časopisi, tekstil in obutev ter živila upadla.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


V decembru se poveča tudi prodaja blaga prek interneta in po pošti. V decembru 2018 je bila ta od povprečne mesečne prodaje v tem letu višja za 35,4 %, od prodaje v decembru 2017 pa za 53,5 % (to je bila največja letna rast prodaje po letu 2008).

V primerjavi s prebivalci drugih držav članic EU smo pri prazničnih nakupih preudarnejši

Čeprav porabimo v decembru občutno več denarja kot povprečno na mesec, smo pri prednovoletnih nakupih glede na druge evropske države bolj preudarni. Prodaja neživil je bila v Sloveniji v decembru 2018 glede na mesečno povprečje celega leta 2018 najnižja med preostalimi članicami: 12,0-odstotna. V Združenem kraljestvu je bilo na primer povečanje nakupov neživil v decembru glede na mesečno povprečje trikrat večje kot v Sloveniji. Pri živilih je bila prodaja v decembru glede na povprečno mesečno prodajo v Sloveniji nekoliko višja kot pri neživilih, in sicer je bila 19,0-odstotna, kar je nekoliko več od evropskega povprečja (16,4-odstotna). Povečanje nakupov živil v decembru glede na mesečno povprečje je bilo večje kot v Sloveniji le v Litvi, na Madžarskem, Portugalskem ter v Franciji in Luksemburgu.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Pri nakupu daril smo precej tradicionalni

Praznični čas ne bi bil popoln brez obdarovanja, kar se odraža tudi v povečanem uvozu izdelkov, primernih za darila. Podatki o uvozu kažejo, da so še vedno najbolj priljubljena klasična darila.

Tudi v 2018 se je tako kot v preteklih letih v prednovoletnem času vrednostno najbolj povečal uvoz igrač. V zadnji tretjini leta je Slovenija uvozila za 55 milijonov EUR igrač ali 39,8 % letne vrednosti uvoza igrač, za 24,5 milijona čokolade in čokoladnih bombonov (48,3 % letnega uvoza), za 10 milijonov EUR parfumov (47,1 % letnega uvoza), za 4 milijone EUR nogavic (38,7 % letnega uvoza) ter za nekaj manj kot pol milijona EUR čestitk in poštnih razglednic (63,1 % letnega uvoza).

December je najdružabnejši mesec v letu

V prazničnih dnevih pred novim letom porabimo tudi z obiski v gostinskih obratih več denarja kot v katerem koli drugem mesecu. V decembru 2018 smo za hrano in pijačo v gostinskih obratih porabili za 9,5 % več denarja kot povprečno v celotnem letu, pa tudi več kot v decembru 2017, in sicer za 9,6 %.

Več obiskovalcev kot v drugih mesecih privabijo v decembru tudi nekatera v tem času praznično okrašena mestna središča. Še posebno privlačni sta v času pred božičem in novim letom mestni občini Ljubljana in Maribor. Število prihodov domačih turistov je bilo namreč v občini Ljubljana v decembru 2018 za 50,0 % višje od mesečnega povprečja v tem letu, v občini Maribor pa za 33,0 % (upoštevani so obiski oz. prihodi turistov z vsaj eno prenočitvijo).

So razlog za razkošnejše decembrske nakupe izredna izplačila ob koncu leta?

V decembru si morda nekateri lahko privoščijo nekoliko razkošnejše praznične nakupe tudi zaradi višjih plač za november; te so navadno višje zaradi višjih izrednih izplačil (13. plač in božičnic), izplačanih s plačo v decembru.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.