Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, september 2019

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v septembru 2019 za skoraj 10 % nižja kot v septembru 2018

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v septembru 2019 za skoraj 10 % nižja kot v septembru 2018 in za 22 % višja kot v avgustu 2019.

  • 20.11.2019
  • |
  • začasni podatki

Vrednost odkupljenih žit precej nižja kot v septembru 2018
 
Vrednost v septembru 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za več kot 52 % nižja od vrednosti odkupa pridelkov iz omenjene skupine pred enim letom. Občutno nižja kot v septembru 2018 je bila vrednost odkupljenih žit (deloma zato, ker je bila odkupljena manjša količina žit, predvsem koruze v zrnju, deloma zato, ker so bile nižje tudi odkupne cene). Nižja je bila tudi vrednost odkupljenih industrijskih rastlin (predvsem vrednost odkupljenega hmelja in buč za olje). Precej višji kot pred enim letom pa sta bili vrednost odkupljenega krompirja in vrednost odkupljenih zelenjadnic (večja je bila količina odkupljenih pridelkov, v povprečju višje pa so bile tudi odkupne cene).
 
Vrednost odkupljenega grozdja in vina nižja kot v septembru 2018
 
Vrednost v septembru 2019 odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila v povprečju za 15 % nižja kot v septembru 2018. Nižji kot pred enim letom sta bili vrednost odkupljenega vina (za 3 %) in vrednost odkupljenega grozdja za predelavo (za 23 %); cene odkupljenega grozdja za predelavo so bile sicer v povprečju višje, količina pa je bila manjša kot v septembru 2018. Vrednost odkupljenega sadja je bila za skoraj 14 % višja od vrednosti odkupa v septembru 2018, pri čemer je bila količina odkupljenega sadja sicer manjša kot v septembru 2018, cene pa so bile v povprečju višje.
 
Vrednost odkupa v skupini živinoreja višja kot v septembru 2018
 
Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila v septembru 2019 v povprečju za približno 8 % višja kot v septembru 2018. Precej višji kot pred enim letom sta bili predvsem vrednost odkupljene perutnine (za 19 %) in vrednost odkupljene živine (za več kot 8 %), in sicer deloma zaradi količinsko večjega odkupa perutnine in živine v primerjavi s septembrom 2018, pa tudi odkupne cene so bile v povprečju višje. Tudi vrednost odkupljenega mleka in vrednost odkupljenih jajc sta bili višji: vrednost mleka za skoraj 6 %, vrednost jajc pa za približno 1 %. 
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v skupini živinoreja, Slovenija
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
IX 2019IX 2019
VIII 2019 
IX 2019
IX 2018
1000 EUR1)indeks
Skupaj51.307122,090,4
Poljedelstvo5.435116,447,7
  žita1.61491,221,9
  industrijske in krmne rastline1.472657,863,1
  krompir390119,1166,4
  zelenjadnice2)1.95983,3136,2
Sadjarstvo in vinogradništvo10.773340,185,0
  sadje1.590204,1113,6
  sadike3)101-154,4
  grozdje6.903-77,0
  alkoholne pijače2.17991,297,0
Živinoreja34.851102,2107,9
  živina10.984111,5108,3
  perutnina7.272102,3119,0
  jajca4)1.78588,5100,9
  mleko14.47797,5105,7
  mlečni izdelki581,750,6
  kože in volna291117,966,8
  med in izdelki iz medu36188,331,1
Drugi pridelki5) 249212,899,9
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.