Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, oktober 2019

V oktobru 2019 izdanih 8 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v septembru, njihova površina večja za 1 %

Za stanovanjske stavbe je bilo v oktobru 2019 izdanih 10 % več gradbenih dovoljenj kot v septembru 2019, za nestanovanjske stavbe pa 21 % manj. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo večja za 29 %, površina nestanovanjskih stavb pa manjša za 22 %. 

  • 20.11.2019
  • |
  • začasni podatki

Površina v oktobru načrtovanih stavb večja od površine stavb, načrtovanih v septembru

Celotna površina vseh v oktobru načrtovanih stavb bo merila nekaj več kot 134.000 m2, kar je za 1 % več od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru 2019. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo večja za 29 %; večja bo tako površina enostanovanjskih kot površina večstanovanjskih stavb. Površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa bo manjša za 22 %.

98 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 9 % nižje kot v septembru 2019, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa bo manjša za 3 %.  

Načrtovanih več stanovanj kot v septembru

Na podlagi gradbenih dovoljenj za stavbe, pridobljenimi v oktobru 2019, se bo predvidoma zgradilo 324 stanovanj, kar je 8 % več kot na podlagi dovoljenj, izdanih v septembru. Tako v enostanovanjskih kot tudi v večstanovanjskih stavbah je načrtovanih 10 % več stanovanj kot septembra. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 263 stanovanj, v večstanovanjskih pa 56 stanovanj, pet stanovanj je načrtovanih v nestanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 158 m2, tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 130 m2.  V večstanovanjskih stavbah se bodo večinoma gradila stanovanja z najmanj petimi sobami.

Na podlagi gradbenih dovoljenj, izdanih v oktobru 2019, se bo predvidoma gradilo 10 % več novih stanovanj kot na podlagi tistih, ki so bila izdana v septembru 2019, njihova površina bo večja za 24 %.

Tudi v oktobru načrtovanih največ gradenj stanovanj v podravski statistični regiji

Na podlagi gradbenih dovoljenj, izdanih v oktobru 2019, se bo gradilo največ stanovanj v podravski statistični regiji, in sicer 117 (to je 36 % vseh načrtovanih). 76 stanovanj (24 % vseh) se bo gradilo osrednjeslovenski statistični regiji,  31 stanovanj (10 % vseh) pa v savinjski statistični regiji. V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji, le eno stanovanje.

 Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - oktober 20191)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - oktober 2019<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2019 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, oktober 2019
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, oktober 2019
1) Vključuje goriško, koroško, obalno-kraško, pomursko, posavska, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, oktober 2019
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj551134.33532449.167
  stanovanjske stavbe27776.69431948.871
  nestanovanjske stavbe27457.6415296
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
X 2019
IX 2019
X 2019
X 2018
X 2019
IX 2019
X 2019
X 2018
Število91,491,2109,792,2
Površina97,280,7123,795,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 20. aprila 2020.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.