Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, oktober 2019

V oktobru 2019 izdanih 8 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v septembru, njihova površina večja za 1 %

Za stanovanjske stavbe je bilo v oktobru 2019 izdanih 10 % več gradbenih dovoljenj kot v septembru 2019, za nestanovanjske stavbe pa 21 % manj. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo večja za 29 %, površina nestanovanjskih stavb pa manjša za 22 %. 

  • 20. 11. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Površina v oktobru načrtovanih stavb večja od površine stavb, načrtovanih v septembru

Celotna površina vseh v oktobru načrtovanih stavb bo merila nekaj več kot 134.000 m2, kar je za 1 % več od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru 2019. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo večja za 29 %; večja bo tako površina enostanovanjskih kot površina večstanovanjskih stavb. Površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa bo manjša za 22 %.

98 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 9 % nižje kot v septembru 2019, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa bo manjša za 3 %.  

Načrtovanih več stanovanj kot v septembru

Na podlagi gradbenih dovoljenj za stavbe, pridobljenimi v oktobru 2019, se bo predvidoma zgradilo 324 stanovanj, kar je 8 % več kot na podlagi dovoljenj, izdanih v septembru. Tako v enostanovanjskih kot tudi v večstanovanjskih stavbah je načrtovanih 10 % več stanovanj kot septembra. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 263 stanovanj, v večstanovanjskih pa 56 stanovanj, pet stanovanj je načrtovanih v nestanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 158 m2, tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 130 m2.  V večstanovanjskih stavbah se bodo večinoma gradila stanovanja z najmanj petimi sobami.

Na podlagi gradbenih dovoljenj, izdanih v oktobru 2019, se bo predvidoma gradilo 10 % več novih stanovanj kot na podlagi tistih, ki so bila izdana v septembru 2019, njihova površina bo večja za 24 %.

Tudi v oktobru načrtovanih največ gradenj stanovanj v podravski statistični regiji

Na podlagi gradbenih dovoljenj, izdanih v oktobru 2019, se bo gradilo največ stanovanj v podravski statistični regiji, in sicer 117 (to je 36 % vseh načrtovanih). 76 stanovanj (24 % vseh) se bo gradilo osrednjeslovenski statistični regiji,  31 stanovanj (10 % vseh) pa v savinjski statistični regiji. V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji, le eno stanovanje.

 Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - oktober 20191)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - oktober 2019<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2019 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, oktober 2019
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, oktober 2019
1) Vključuje goriško, koroško, obalno-kraško, pomursko, posavska, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, oktober 2019
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj551134.33532449.167
  stanovanjske stavbe27776.69431948.871
  nestanovanjske stavbe27457.6415296
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
X 2019
IX 2019
X 2019
X 2018
X 2019
IX 2019
X 2019
X 2018
Število91,491,2109,792,2
Površina97,280,7123,795,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni 20. aprila 2020.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.